Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 18. osa. See Maatriks on õppevahendiks tuleviku võimekatele Reaalsuse Loojatele.

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 18. osa. See Maatriks on õppevahendiks tuleviku võimekatele Reaalsuse Loojatele.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 17. osa „Tume Maatriks on loov, saavutades kontrolli hirmu ja ängi abil“, saad lugeda SIIT

See Maatriks on õppevahendiks tuleviku võimekatele Reaalsuse Loojatele

Inimkond ei mõista isegi pärast tõsist mõttetööd, et see Maatriks on keerukuse Loominguliseks tööriistaks. See oli ja ikka on veel ülesseatud õpetliku töövahendina, mis põhimõtteliselt tipneb testimise ja erakordsete indiviidide eraldamisega. Nende, kes näitavad kalduvust ja võimekust antud ülesande kaudu saada veel võimekamateks reaalsuse loojateks. Kui need lähedalt jälgitud ja valitud isendid valmis on, tõmmatakse ja tuuakse nad sõna otseses mõttes Jumaliku Valguse kõrgelt arenenud Loojate abiga sellest Maatriksist välja. Need väljavalitud lõpetavad Tumeda Maatriksi poolt antud mõtete mõtlemise ja alustavad „Tõeliste, originaalsete“ mõtete mõtlemist ning Tõeliseks Kõrgemaks Minaks saamist väljaspool seda Tumeda Maatriksi realmi. Neile isenditele pakutakse mitmeid võimalusi, sealhulgas valikut saada omaenda, paralleelse universumi kaasloojateks. Seda ideed selgitatakse edaspidi selle Loova mõtte Maatriksi mehhanismide detailsete kirjeldustega teistel kursustel.

Nagu juba mainisime, toimib see Tume Maatriks puhast informatsiooni kasutades ja on olemuselt mitte-Vibreeriv. Sellest tulenevalt on see peaaegu tuvastamatu nagu tume aine. See programmeeriti eesmärgiga püüda hoida sind selle seinte taga vangis, kasutades selleks hirmu ja terrorit. See hoiab sind religioosse loitsu või niinimetatud spirituaalsete New Age’ ideede (mida hiljem on sageli kaasajastatud erinevate iidsete tsivilisatsioonide kokkusegatud ümbersõnastatud uskumustega) all. See on võimaldanud inimesel neid ideid vabalt tõlgendada. Oma olemuselt kuulutavad need kõik, et Looja on puhas armastus – kuid need kuulutused päädivad oma järgijatesse spirituaalse elitaarsuse ja mitteuskujatesse sagedase hirmu-, sallimatus- ja isegi vihatunde sisendamisega. Need massteadvuse religioossed ja spirituaalsed liikumised on oma kõige peenemas pettuses selle Tumeda Maatriksi suurimad töövahendid. Need on ajas testitud, pühadust teotavates uskumuste süsteemides täiustatud inimkonna orjastamise süsteemid. Need kuulutavad avalikult või varjatult, et meie Looja naudib kuidagi perversselt enda austamist ja kartmist. Samuti kalduks Ta justkui (sageli vägivaldselt) hülgama neid, kes ei vasta Tema standarditele, nende nii öelda kokkupandud religioossete tõekspidamissüsteemide järgimisele.

Tegelikkuses ei mõista inimkond, et need süsteemid loodi Tumeda Maatriksi poolt ja selle heaks – kasutades seda tohutut, nende liikumiste poolt loodud emotsionaalset energiat Loomingu kui terviku üle võimu haaramiseks ning tugevdamiseks. See Maatriks toitub ja töötab emotsionaalsel – vihast ja eraldatusest loodud energial. See teeb seda ülbes, sallimatus üleolekus, oma „inimene-inimese vastu“ vägivaldsetes väljendustes, fanatismi ja moonutatud rahvuslikkuse, religioossuse või hõimuuhkuse abil.

Selle haaret ja võimu Inimkonna üle suurendavad konfliktid ja sõjad. Selle Maatriksi kinnisideeks on kontrollida aina rohkem mõistuseid ja hingesid ning tõugata neid hävitava käitumise ja lõpuks väljasuremise äärele. Sellises seisundis on meie valgus massiivselt kokkusurutud ja pole näha isegi enam Kõrgematele realmidele. Järjest enam muutub see maailm peaaegu surnud isendite varjude oruks. Nad on vaevu märgatavad oma väga madalalt vibreeriva valguse ja tugevakt piiratud teadlikkuse tõttu. Tume Maatriks püüab hoida võimalikult palju inimisendeid täitmata materiaalsete vajaduste või armastuse puudusega pidevas stressis ja hirmus. Niimoodi allutab see inimesi kergelt omaks võtma terrori levikul, võimalikul vägivallal, hirmul põhinevaid poliitilisi ideid. Selleks, et sigitada veel terrorit ning võimalikku vägivalda, mida viimased terrorisündmused on väga dramaatiliselt näidanud.

Tume Maatriks kontrollib suurt hulka inimmõistuseid kergelt. See toidab pideva valeinformatsiooniga paljusid niinimetatud ekstrasensitiivseid kanaleid mõnede ilmsete, armastusele ning universaalsele vendlusele kutsuvate tõdede ja demagoogiliste ideede moonutamisega. Tegelikkuses tahab see Maatriks toituda nagu vampiir uutest ja veel suurematest massteadvuse liikumiste poolt genereeritud energiast. See sisendab ideid kaasasündinud saatusest ja taassünni põhimõtetest; kastisüsteemidest, ühiskonnaklassidest, rassidest ja spirituaalsetest eksiarvamustest. See on vaid peegeldus sellest, kuidas see Maatriks organiseerib oma programmis mälupankasid, niiviisi endale uusi tahke ja indiviide luues. Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

LOE 7. OSA

LOE 8. OSA

LOE 9. OSA

LOE 10. OSA

LOE 11. OSA

LOE 12. OSA

LOE 13. OSA

LOE 14. OSA

LOE 15. OSA

LOE 16. OSA

LOE 17. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.