Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 19. osa. Saatus eksisteerib vaid Maatriksi realmis.

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 19. osa. Saatus eksisteerib vaid Maatriksi realmis.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 18. osa „See Maatriks on õppevahendiks tuleviku võimekatele Reaalsuse Loojatele“, saad lugeda SIIT

Saatus eksisteerib vaid Maatriksi realmis

Saatus kuulub vaid Maatriksi realmi ja väljaspool seda puudub see üldse. Paljud poliitilised ja niinimetatud spirituaalsed liidrid käsutavad suuri hulki pooldajaid – selle süsteemi agente. Massimeedia ja meelelahutus on kõige eelistatumad hirmu levitamise vahendid. Visuaalse ja muusikalise kunsti osad sisaldavad endas peidetud sõnumeid. Enamik inimesi, kes pole teadlikud/ärganud ja kellel puudub janu omaenda illusoorse ilmaliku võimu järele, on vabatahtlikult omaks võtnud Tumeda Maatriksi poolt kehtestatud tingimused ning teinud sobingu, kuratliku kokkuleppe, lootes materiaalseid hüvesid ning kuulsust rahvamasside seas. Kuigi me elame kaasasündinud duaalsusega maailmas, suudab Tõe Valgus siiski sellesse organiseeritud ja hoolikalt kontrollitud Maatrikisse sisse imbuda ning avaldada sageli teatud suurt mõju paljudele inimestele.

Loomingul on kaks poolt: üks koosneb Vibreerivast Valgusest ja Ühe Valgusolevustest ning teine puhaste mõtete realmis asuvas mitte-Vibreerivast pimedusest. See asustab holograafilist realmi, mida Valgus peakski meie kõigi peale projitseerima. Tume Maatriks on kahjuks küll kuni viimase ajani kogunud aina rohkem energiat, sest selle mõtteisendid – Loomingu inimolendid pole veel ikka mõistnud ja omaks võtnud Loomingu ning reaalsuse projitseerimise tõelisi seaduseid. See Maatriks on muutunud üha võimsamaks, kuna selle inimisendid pole veel aru saanud, et neile anti Loomingu algupärase programmi, selle Loomingu algusest alates ülim vägi – võime valida, kas jääda osaks hirmul põhinevast massiteadvusest või muutuda end sellest Maatriksist eraldades tõeliselt elusolevateks, tõelisteks Vagaduse, Igavese Valguse unikaalseteks ning väärtuslikeks isenditeks. Inimestest endist saavad Igavikulise Valguse omadusi peegeldades Igavikulised Olendid. Inimesed ei ole seda siiani mõistnud, et kuigi nad sündisid Tumedas Maatriksis, võivad nad igal hetkel teha otsuse sellest Maatriksist vabanemiseks ning pöörduda palves Armastava Valguse poole endi tõeliselt elavateks Igavesteks Valgusolenditeks muutmiseks.

Kõik eksisteeriv on sündinud Taevaliku Armastuse sädemena – Ühe Valguse sisemisest sädemest. Muudmoodi ei saakski see eksisteerida selles hiiglaslikus Ühe Mõistuses. Seega ühendudes selle Ühe sisemise Jumaliku sisemise sädemega ja paludes täieliku teadlikkusega meie poolt elatavast vangistusseisundist pääsemiseks abi saamiseks – võime end vabastada selle Tumeda Maatriksi orjusest ning ahelatest. See oli ja on ülima, Jumalikult kingitud Vaba Tahte tegelikuks tähenduseks. Ja mitte miski ei saa takistada mitte ühtegi Maatriksis sündinud isendit selle Tumeda Maatriksi ning selle kaasosaliste poolt pealepandud orjuse lõpetamisest. See on meie Loomingu kurb lugu ja seisund. Kuni praeguseni. See muutub peagi.

Me peame vabastama end nüüd ja lõplikult sellest lõputust hävitustsüklist ning rõhuvast taandarengust. Me kõik väärime endi ja oma laste sisenemist uude ajastusse ning meie suhtes palju kõrgema Vibreeriva valgusega intensiivse, lõpmatu sisemise rahutunde, harmoonia ja kestva rõõmuga võnkuvat, kiirgavat ning arenenumat Maatriksit.

Kunagi algselt lõi inimene Tema Enda, Looja sees omaenda Maatriksi ja projitseeris kõik oma energetiseeritud mõtted enda universumitena. Ta oli Inimene/Jumal Looja. Kui ta hakkas saama suhu maitset melodramaatilistest olukordadest, siis tema poolt väljendatud hirmutasand manifesteeriti koheselt reaalsusena ja need universumid oleksid end hävitanud. Seetõttu otsustati eraldada see osa, mis projitseerib Maatriksis reaalsust, inimest ja etteprogrammeeritud olukordi, mida inimene polnud kunagi välja mõelnud ega loonud. Ideeks oli õpetada inimest kui Igavest Olevust, tulevikus hoiduma hirmu- ja draamamaailmast, pannes teda kogema selle tekitatud kahjusid ning sellest tulenevalt soovima ning omaks võtma ainult armastavaid ja rõõmsaid olukordi. Seda tehislikult simuleeritud, intelligentsuse ja teadvusega juhitud Maatriksit juhiti ettekavatsetult tugeva kaitsetahtega, kasutades väga madalat Vibreerivat üminat, vältimaks automaatselt inimese iga mõtte projektsiooni. See Maatriks oli mõeldud treeningvahendiks ja enesesäilitamise mehhanismiks, hoidmaks ära Inimkonna enesehävitamist ning võimaldades sel püüelda mööda Loominguredelit tagasi ülespoole, pärast hirmul põhinevate mõtetega tekitatud valu kogemist ja täieliku õppetunni saamist lihases ihus. Kurb küll, aga inimene pole seda õppetundi ära õppinud ja jätkab vägivalla ning melodramaatiliste sündmuste nautimist. Kuna teadvustega inimmass on nõudnud ja nõuab seda, hakkas seda Maatriksit juhtiv tehisintellekt aina rohkem projitseerima õudseid olukordi.

Selle kogemuse treening- ja õppe-eesmärk läks peaaegu kaotsi ning tehisintellektist programm väljus ettemääratud piiridest ja hakkas „elama oma elu“. See lõi võimalikud tulevikud, mis projitseerisid vägivalda, kontrolli, sallimatust, haigusi ning vaesust. Selle tagajärjel neelas lõksulangenud Valguse madalatasandiline must auk alla palju Vibreerivaid Valguseid, keda on veel vaevalt näha Kõrgematest Realmidest. Selgitame seda veel pikemalt meie kodulehe suletud (inglise keelsetes) osades, mis avatakse pärast kursusele sisenemist.

Taevaliku Valguse Vibreerivas maailmas on alade soppe, mis Vibreerivad kõrgemalt ja selliseid, mis vibreerivad madalama Vibratsiooniga. Nende ümber liikuvad osakesed tõmbavad endile ligi sarnase heliresonantsiga osakesi. Kõrgema Vibratsiooniga osakesed liiguvad kiiremini kui madalama Vibratsiooniga.

See, mida me teadvustunud inimestena mõtleme, antakse meile meie tunnetuslikku holograafilist reaalsust dekodeeriva aju poolt. Surres lakkab sinu inimteadvuse tasand olemast, kuna sinust saab sinu Kõrgemat Mina määratlevad valguse Vibreerivad osakesed. Sellel tasandil säilib ainult puhas teadvus/teadvel OLEK. Jääv identiteet põhineb ainult vibratsioonidemääral, mille sa oled saavutanud läbi oma projektsioonide Loomingu Vibreerivasse Unenäosse. Sellegipoolest, osakesed, mis sinu kehastunud oleku vormisid, hakkavad otsima ja ühenduma teiste sarnaste Vibreerivate osakeste vibratsioonidega. Seejärel hakkavad need moodustama teatud massteadlikkust, peahinge raamatukogu, mis on ühendatud neile sarnase Vibreeriva üminaga. Iga peahinge osa kannab endas teatud tasemel isiklikku infot ja Loovat kogemust. Seetõttu kannavad väga kõrge Vibratsiooniga osakesed tohutut hulka Loovat infot ning võimsaid võimeid. Sellel tasandil Valguseosakesed lihtsalt ON. Nad on Igavikulises olemise seisundis/OLEKUS. Ka neile antakse koodid endiga rühmituvate elusolendite dekodeerimiseks. Nad on teadlikud kogu meie reaalsusest, vajaduseta tajuda seda viie meelega. Inimestel on seda raske hoomata, sest see on kõrgelt ületav meie intelligentust- ja tajutasandit.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

LOE 7. OSA

LOE 8. OSA

LOE 9. OSA

LOE 10. OSA

LOE 11. OSA

LOE 12. OSA

LOE 13. OSA

LOE 14. OSA

LOE 15. OSA

LOE 16. OSA

LOE 17. OSA

LOE 18. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.