Foto: Vladimir Vasiljev

Aega ei eksisteeri?

Erki Veiko

Mida fikseerituma identiteediga inimene, seda suuremana ta muutuse ohtu tajub ning seda vähem on ta valmis seda tunnistama.
0 Jagamist
0
0

Kõrge elutempoga inimesed räägivad, et on kiire ja aega ei ole. Ajapuudusest on saanud moodsa ühiskonna tunnus, millest on puutumata vähesed. Kui aga uskuda füüsikaprofessorit Carlo Rovellit, siis aega ei eksisteeri. Sellest saab järeldada, et ka aja puudust ei eksisteeri, sest millegi puudumiseks peaks see kõigepealt olemas olema. Kuidas siis saab keegi väita, et tal seda pole? Eriti need, kellel pole ette näidata doktorikraadi füüsikas.

Antud teemapüstitus pole pelgalt lingvistiline tülinorimine, vaid tähelepanu suunamine sügavamatele põhjustele, mida peidetakse ajapuuduse taha. Selline väljendusviis pole enamasti tahtlik, vaid pigem harjumuspärane. Need inimesed, kes püüdlevad selgema eneseteadvustamise ja ausama eneseväljenduse poole, ei kasuta ajapuudust vabandusena, et vältida tegeliku põhjuse väljaütlemist, isegi kui see on ebamugav. “Aja puudumise” põhjuste teadvustamine nii endale kui neile, keda see puudutab, on võtmeks autentsema elu kogemisel. Ja autentsem elu võib olla isegi veel ihaldusväärsem kui doktorikraad füüsikas.

MUGAVAD PÕHJUSED

Tegevuste paljusus. Inimesel on mugav öelda endale ja teistele, et tal on teha palju, kalender on täis, tihe periood, suured eesmärgid jne. Need on arusaadavad põhjused, mis väljendavad ambitsiooni. Seda ei saa kellelegi pahaks panna – kuni sellise tegutsemise kõrvalnähtudena ei tekitata teistele põhjendamatuid kannatusi.

Ootamatuse ilmnemine. Inimesel on mugav öelda endale ja teistele, et ta sattus ummikusse, sündmuste keerisesse, liiklusõnnetusse, imedemaale jne. Ootamatused on elu loomulik osa ja igati mõistetav põhjus, miks kokkuleppeid ümber teha, mitte ilmuda või hilineda. Ootamatustest võib märkamatult saada elustiili osa, mida olen ka ise praktiseerinud, tahtmata endale tunnistada, et need olid ettenähtavad ja seega ka välditavad.

EBAMUGAVAD PÕHJUSED

Huvi puudumine. Tahtmata teises inimeses ebameeldivat emotsiooni esile tuua, võidakse enda tegelik tunne väljendamata jätta. Huvi puudumise kommunikeerimine on üks nendest. Kuigi see ei peaks kedagi riivama, sest huvi on sügavalt individuaalne. Kuna ükski füüsikadoktor pole senini väitnud, et sellist kontseptsiooni nagu huvi tegelikkuses ei eksisteeri, siis huvi kas on või ei ole. Kellegi teise huvide või nende puudumise aktsepteerimine jääb igaühe enda otsustada.

Valmisoleku puudumine. See on kõige vähem kommunikeeritud, kuid kõige olulisem “ajapuuduse” põhjus. Valmisolek on muutuse eeldus ja alistumise tagajärg, suurte saavutuste teerajaja. Iga muutus, mis kujutab identiteedile ohtu, viib valmisoleku miinimumi. Mida fikseerituma identiteediga inimene, seda suuremana ta muutuse ohtu tajub ning seda vähem on ta valmis seda tunnistama. Valmisolek tekib siis, kui inimene julgeb endale otsa vaadata ja lõpetada põgenemine kõige selle eest, mis tekitab ebamugavust.

Valmisolek otsustada ja tagajärgede eest vastutada. Valmisolek uimastajatest ja tuimestajatest loobuda, et kogeda tõelist mõtteselgust. Valmisolek mõtted tegudeks valada. Valmisolek taluda kriitikat oma tegevuse aadressil ja sellele ärritumata reageerida. Valmisolek ebaõnnestuda ja enda üle naerda. Valmisolek enda piire tunnetada ja kehtestada. Valmisolek endasse uskuda ja hirmuta elada. Valmisolek kohal olla ja küsida ning jagada jäägitut tähelepanu.

Viimast suutsid kõik need, kellel oli valmisolek see artikkel lõpuni lugeda ning siin esitatud info väärtust kaaluda. Kui see valmisolek puudus, siis polnud lugemiseks kulunud minutid mitte midagi muud kui “ajaraiskamine”. Sellest võib järeldada, et huvi oli, aga aega ikkagi polnud. Võib-olla nendel on doktorikraad kiirustamises.


http://www.cpt.univ-mrs.fr/~rovelli/

Hea lugeja! Elame ajal täis põnevaid väljakutseid. Inimesed, kes on võtnud vastutuse nii enda elu kui ka ühisreaalsuse teadliku loomise eest, kujundavad selle maailma palet. Kui Sind kõnetab Fonte.News'i sõnum ning Sa soovid olla kaaslooja, siis oled väga oodatud. Selleks on mitu võimalust:
* meie artiklite jagamine neile, kellele need võiksid väärtuslikud olla;  * kaasautorlus nii tekstide loomise kui ka tõlkeartiklite näol;
* liitumine uudiskirjaga.
0 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Ärkamine kaassõltuvusest

Kõik kuritegelikud režiimid ükskõik millisel mandril ükskõik millisel ajajärgul on saanud eksisteerida üksnes rahva vaikival heakskiidul. Kõik kõrvalekalded demokraatiast on saanud juhtuda kodanikujulguse nappuse tõttu. Me oleme mõistnud, et jättes reageerimata perevägivalla või lasteahistamise ilmingutele, aitame nendele nähtustele kaasa. Kuid kas me mõistame, et inimõigustest või põhiseadusest ülesõitmine on samasugune vägivald kui isiklikel piiridel tallumine, lihtsalt teises mastaabis? Me ei tolereeri vägivalda isikutasandil. Peatugem hetkeks ja tunnetagem, mis mehhanism see meie sees on, mis sunnib meid mööda vaatama valetamisest, manipulatsioonidest, ebaõiglusest, piiride ignoreerimisest, ükskõiksusest, hämamisest, gaslightingust, vähendamisest ja veel tuhandest muust vägivaldsest nähtusest, niipea kui see kõik väljub isikutasandilt ning liigub ühiskonnatasandile? Kas vägivald, mis on ametlikult heaks kiidetud, on vähem vägivald?

Äriidee

Bilderfeller: Ma näen, et projekt „Viirus“ on laitmatult õnnestunud, kuid mõrad – nii palju mõrasid on tekkinud! Asi hakkab käest minema!

Tähendusrändaja tähelepanek

Me läheme üle uuele operatsioonisüsteemile inimteadvuses. Inimkond on iseseisvumise eas. Sest meie ratsionaalne mõistus on jõudnud oma tarkuse teel nähtamatusse. Me oleme mõõtkavas, kus teised ei saa enam aidata nii nagu enne. Kus teised saavad aidata üksnes sinnani, kus lõpeb nähtav plaan, kus laps laseb lahti vanema käest, laev laseb lahti oma ankruköied, inimene on silmitsi oma seletamatu eluandva ja valet ohustava olemusega.

Taas ärkamise aeg

Kallis Eesti rahvas virgu, aja ennast lõpuks sirgu! Ilmunud on uus eestikeelne ja -meelne laul “Taas ärkamise aeg”, mis on pühendatud kõigile, kes armastavad vabadust. Emma Johanna Lepasoo esitatud lugu on sündinud praeguste keeruliste ja segaste aegade vahetu peegeldusena.

Meie olemuseks on vabadus

Meie olemuseks on vabadus. Meie aroomiks on rahu ja rõõm, tarkus, vaikus ja armastus. Tule Sinagi meiega koos kolmapäeval, 7. aprillil, Toompeale rõõmu ja armastust tooma ning Eestit vabaks laulma! Lauluringid orienteeruvalt kell 12 ja kell 13. Oled südamest oodatud looma meiega koos kõrgemat reaalsust!