Foto: Cottonbro

Organisatsioon nagu inimene

Erki Veiko

Ratsionaalsuse kõrval on inimene oodatud näitama ka enda emotsionaalset, intuitiivset ja spirituaalset külge. Usutakse, et kõik inimesed on sama väärtuslikud ning nende erinev taust ja kogemused ainult rikastavad kogukonda.
0 Jagamist
0
0

Frederic Laloux’ raamat „Reinventing Organizations” („Organisatsioonide taasleiutamine”) kirjeldab inimeste organiseerumise põhimõtteid ja saavutused alates tsivilisatsiooni koidikust. Selgelt on määratletud ja kirjeldatud jõupõhine, hierarhiapõhine, eesmärgipõhine ja roheline organiseerumise meetod.

Laloux näitab, et muutused organiseerumise süsteemides on seotud teadlikkuse kasvuga. Iga järgmise etapini on jõutud üha lühema ajaga, millest saab järeldada, et inimeste ootused ja vajadused on kiirenevas muutuses. Kui jõupõhisest organiseerumisest hierarhiapõhisesse süsteemi arenemine kestis kümneid tuhandeid aastaid, siis eesmärgipõhisest organiseerumisest rohelisse süsteemi jõudmine võttis vaid sadakond aastat. Mis aga ei tähenda, et primitiivsemad süsteemid on lakanud, nende osakaal on pelgalt vähenenud. Laloux rõhutab, et mitte ükski organisatsioon pole päris “puhast” tõugu, vaid segu mitmest.

Järgnevalt süveneme kõige hilisema organiseerumise etapi ehk iseorganiseerumise põhimõtetesse ja eesmärkidesse kolme olulise läbimurde kaudu.

ISEORGANISEERUMISE SAAVUTUSED

Võrdluse eesmärgil toome välja iseorganiseerumisele eelnenud süsteemide saavutused:

  • Jõupõhine organisatsioon lõi tööjaotuse;
  • Hierarhiapõhine organisatsioon saavutas stabiilsuse ja pikaajalised protsessid;
  • Eesmärgipõhine organisatsioon tõestas ennast innovatsiooni, vastutusvõime ja meritokraatia (juhivad võimekad, sõltumata päritolust) kaudu;
  • Roheline organisatsioon keskendub väärtustepõhisele kultuurile ning liikmeid väestavale kohtlemisele.

Nende organiseerumise mudelite praktilise kirjeldusega saab tutvuda eelnevalt ilmunud artiklis https://fonte.news/uus-uhiskond/kes-vahetab-pirni-ara/

Iseorganiseerumise uuendusteks on inimese terviklikkus, enesejuhtimine ja evolutsiooniline eesmärgistatus.

Inimese terviklikkus. Organisatsiooni liiget ei nähta üksnes professiooni laitmatu esindajana, vaid tervikliku isiksusena koos tema inimlike omadustega. Juhtivat rolli ei määratle maskuliinne otsusekindlus; ebakindlust ja haavatavust ei nähta nõrkusena. Ratsionaalsuse kõrval on inimene oodatud näitama ka enda emotsionaalset, intuitiivset ja spirituaalset külge. Usutakse, et kõik inimesed on sama väärtuslikud ning nende erinev taust ja kogemused ainult rikastavad kogukonda. Inimestele on loodud emotsionaalselt ja vaimselt turvaline keskkond, kus saab olukordi lahendada võimalikult mõistvalt. Kõigil on mugav kasutada sõnu nagu hoolimine, armastamine, mängulisus, tänulikkus, hingestatus jne. Inimesed tunnevad, et nad on omavahel ühendatud ning osa suuremast tervikust koos looduse ja kõikide teiste eluvormidega. Kasvamine ei lõpe kunagi ning oma vigade tunnistamine ja nendest õppimine on loomulik. Tagasiside pakkumist ja lugupidavat argumenteerimist nähakse kui arenguvõimalust. Inimesed keskenduvad tugevustele, mitte nõrkustele ning võimalustele, mitte probleemidele. Lahkhelid lahendatakse üks-ühele, kaasamata kõrvalisi isikuid, levitamata kuulujutte või loopimata süüdistusi.  Igaüks vastutab oma mõtete, sõnade, uskumuste ja tegude eest.

Enesejuhtimine. Süsteem rajaneb ühtseid arusaamu kandvatel liikmetel, kus hierarhia ja konsensuse vajaduse asendavad kokkulepped. Iga liige otsustab ja vastutab oma vastutusala piires ning ebaselguse korral peab nõu teiste liikmetega. Liikmel on vaba otsustusõigus ressursside kasutamise üle – kuni see on põhjendatud. Vabadust ja vastutust nähakse omavahelises seoses. Inimeste omavaheline suhtlemine on positiivne ja usaldav, kuni pole tõestatud vastupidist. Sellest tulenevalt on kogu organisatsioonisisene informatsioon avalik, kaasa arvatud tundlikud teemad ja uudised. Inimesed usuvad kollektiivsesse tarkusse ning nõustuvad, et üks pole kunagi targem kui kõik koos. Igal liikmel lasub organisatsiooni eest täielik vastutus, mistõttu märkamiste kommunikeerimine pole piiratud konkreetse vastutusalaga.

Evolutsiooniline eesmärgistatus. Organisatsioon toimib justkui elus süsteem, millel on oma siht ja suund. Kellegi eesmärk pole saavutada eelispositsiooni ja läbi selle kontrolli, vaid püüda üksteise tunnetamise kaudu mõista organisatsiooni sügavamat eesmärki. Rollid valitakse oma kutsumuse, mitte ego tahte järgi. Organisatsiooni pikaajalist eesmärki ei ohverdata kasumlikkuse nimel, sest ollakse veendunud, et kompromiss pole vajalik.

ISEORGANISEERUV ORGANISM

Iseorganiseeruv süsteem toimib nagu terve inimene, kelle iga organ toimetab autonoomselt omas pädevusalas. Kogukonnad (meeskonnad) organiseeruvad iseseisvalt, küsides vajadusel nõu treeneritelt või mentoritelt. Formaalsed koosolekud puuduvad, inimesed kohtuvad vajaduspõhiselt. Planeerimine ja eelarvete kalkuleerimine on viidud miinimumi. Ülesanded prioritiseeritakse orgaaniliselt protsessi käigus. Tegevuste ja projektide juhtimine lihtsustatakse, et iga liige saaks ise hakkama. Ülesannete täitmine on paindlik ja vastab inimese annetele ja pühendumusele. Keskendutakse meeskonna tulemustele. Tasu määratakse ise, arvestades meeskonnakaaslaste põhitasu. Boonuste asemel jagatakse võrdsetel alustel kasumit. Tasustamine on läbipaistev.

Järgmises iseorganiseerumise artiklis keskendume organisatsiooni liikme tasu määramise protseduurile läbi reaalse näite, mille kaudu avame nii tuttavad kui innovaatilised koostöö nüansid. Need võivad esmapilgul tunduda võõrad, aga lähemalt vaadeldes on igati inimlikud.


https://www.reinventingorganizations.com/

Varem ilmunud iseorganiseerumise artiklid:
* Organisatsioon nagu inimene
* Kes vahetab pirni ära
* Iseorganiseeruv ükssarvik
0 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Seotud artiklid

Kriis on võimalus muutusteks

Ratsionaalsuse kõrval on inimene oodatud näitama ka enda emotsionaalset, intuitiivset ja spirituaalset külge. Usutakse, et kõik inimesed on sama väärtuslikud ning nende erinev taust ja kogemused ainult rikastavad kogukonda.
Meri

Vaba maailm

Fonte.News on Eestimaal loodud rahvusvaheline uudiste avaldamise keskkond. Koos mõttekaaslastega üle maailma loome uue ühiskonna ja Fonte.News on uue ühiskonna info levitaja.

Hingamislaulupidu kui galaktiline sündmus

Hingamislaulupeo looja Heiki Tomson: „Kui igaüks hingab oma hinge hingamist, siis sügavus, millega on võimalik kõike muuta, nii isiklikus plaanis kui rahvuse plaanis kui ka võib-olla kogu inimkonna jaoks – selle potentsiaal on tohutu!“

Mis on Sinu jaoks püha?

Väljaande Fonte.News looja Veiko Huuse intervjueerib muusikut ja teadmameest Tarmo Urbi. Intervjuus räägitakse tervisest, loodusest, hingest, vaimust, needusest, poliitikast, eestlaste päritolust, Eestimaa saatusest ja idiootidest.
Silvia Ilves, Meeli Lepson, Karmen Tellisaar, Saale Kareda

Kes aitab üles otsida südametunnistuse?

22. aprillil kõneles Veiko Huuse Keila-Joa lossis viimase paari nädala sündmustest Saale Kareda, Silvia Ilvese, Meeli Lepsoni ja Karmen Tellisaarega. Vabad ja julged eestlased seisid sel päeval juba 23ndat päeva Toompea lossi väljakul ja ootasid, millal valitsusjuhid hakkavad rahvaga suhtlema. Inimesed seisavad Toompeal oma vabaduse eest ja vabadust piiravate seaduste vastu.

Veiko Huuse pöördumine

Veiko Huuse: Jälgi protsesse nüüd ja lähipäevil. Avalikuks tuleb kogu tõde ja meie, vaba rahvas, juhime koos oma maad edasi! Me seisame iseenda, oma lähedaste ja kogu maailma rahvaste vabaduse eest. Meiega on kogu universumi valguserüütlid, inglid, šamaanid, elusad hinged. Valgus, vabadus ja armastus võidab alati. Meiega on loodusvägi, maavägi ja elusate hingede vägi. Me katame kogu maa valguse ja armastusega. Vaba Eesti Looja