Foto: Nursipalu looduskaitseala

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhtimisel toimuvad Nursipalus seadusi rikkuvad ehitustööd

MTÜ Meie Nursipalu

0 Jagamist
0
0

PRESSITEADE

MTÜ Meie Nursipalu ja MTÜ Päästame Eesti Metsad avaldasid 1. oktoobril 2023 pressiteate seoses seaduse rikkumistega tee ehitamisel planeeritaval Nursipalu laienduse alal. Seepeale ilmus Delfis artikkel väidetega, justkui oleks toimuv siiski seaduspärane, kuid artiklis polnud viiteid dokumentidele ega seadustele. Selgitame olukorda ja avame tausta, tuginedes dokumentidele, seadustele ja kohapealsetele vaatlustele.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhtimisel toimuvad Nursipalus seadusi rikkuvad ehitustööd

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhtimisel tehtavad ehitustööd Nursipalus tehakse
Natura alal Natura hindamiseta, leevendavate meetmeteta ja Vabariigi Valitsuse
korralduseta ehk vastuolus mitmete õigusaktidega.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) eestvedamisel toimuvad Nursipalu alal tee-
ehitustööd, mille käigus on rikutud mitmeid seadusi: muudetud on Euroopa kaitstavate alade
Natura võrgustikku kuuluva Rõuge jõe kallast, sh jõe kaldajoont, sõidetud masinatega jõkke,
piirkonnast valguv vesi suunatud kuivenduskraavidega otse jõkke, raiutud puud vedelevad jõe
kaldal. On rikutud Eesti Looduskaitseseaduse § 69¹- § 69 9 , Veeseaduse § 119 lg 5, lg 6 sätteid
ja ühtlasi on ehitustegevus vastuolus Euroopa Liidu direktiiviga, mille kohaselt tuleb Eestis
Natura alasid kaitsta viisil, mis vähendaks või väldiks ohtu Natura aladel. Kõikidel Natura aladel
tuleb enne tegutsemist mõjud hinnata ja leevendusmeetmed rakendada. Rikutud on
Veeseaduse nõudeid, mille kohaselt ei tohi rikkuda kallast ega veekogu seisundit.

MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa rõhutab, et silla ehitamiseks üle Rõuge
jõe on Tinter-Projekt OÜ projektis öeldud järgnevat: “Projekteeritud lahenduse koostamisel on
arvestatud, et ei väheneks jõe ristlõige ning jõesäng jääks puutumatuks, seega kaevetöid
normaalveetasemest allapool ei teostata ja sild ehitatakse nii, et kaevetööd toimuvad jõekaldal
ning säilitatakse kallasrada elustikule vähemalt 1 m laiuses mõlemal kaldal. Mida aga laupäeva
õhtul kohal olles näha võis, oli ehmatav ja pani küsima, kuidas riigiameti poolt korraldatavaid
töid nii räigelt seadusi rikkudes tehakse. Kus on järelevalve AS Taalri Varahalduse silmad?
Kuigi raie veekaitsevööndis on Keskkonnaameti loal lubatud, peab metsateatise aluseks olema
Vabariigi Valitsuse korraldus Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud töödeks. Seda
korraldust aga ju ei ole!”

Keskkonnaamet on andnud küll RKIK-le loa riigikaitselise erandina sild ehitada, aga seda
tingimusel, et Vabariigi Valitsus on vastu võtnud otsuse Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks.
Praegu on vastav eelnõu alles avalikul menetlusel. Vabariigi Valitsus ei ole veel Nursipalu
laiendamise otsust teinud. Samuti on Keskkonnaamet näinud ette, et töid teostatakse alles
siis, kui keskkonnamõjud on asjakohaselt hinnatud – Natura eelhinnang heaks kiidetud,
Natura asjakohane hindamine tehtud ja luba Natura erandi rakendamiseks EL Komisjoni
poolt antud ning leevendusmeetmed rakendatud. Seejuures peavad leevendusmeetmed
olema rakendatud enne arendustegevusi.

Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige Farištamo Eller rõhutas, et kuna tegemist on
Euroopa Liidu tähtsusega kaitsealaga, siis loa erandi rakendamiseks annab Euroopa Komisjon.
“RKIK aga ei saa ega tohi eeldada, et luba nagunii antakse! Praegu on RKIK eestvedamisel
rikutud Looduskaitseseadust, mis seab eelnimetatud tingimused Natura hindamiseks ja mille jõustumise eestvedajaks suve hakul Kaitseministeerium ise oli.

Taotleme, et tööd katkestataks seniks, kuni keskkonnamõjud on asjakohaselt hinnatud, loodus ja elukeskkond kaitstud ning leevendusmeetmed rakendatud,” lisas Eller.

FOTOD: https://photos.app.goo.gl/t4aRZQo2LNp7UmpD6

Pressiteade, 1.oktoober 2023
Päästame Eesti Metsad MTÜ, Meie Nursipalu MTÜ

Riigiametid valedega looduse kallal, Naturast hoolimata.

Aivar Pau artikkel Delfis:

https://forte.delfi.ee/artikkel/120237081/survegruppide-paljastus-nursipalu-tohutust-looduskahjust-osutus-valjamoeldiseks, 04.10.2023/

Vastus Aivar Pau artiklile LOE SIIT

0 Jagamist
Seotud artiklid

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?