Foto: Reena Nieländer, Astrid Asi

Kas Veiko Huuse sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus tahetakse ära võtta?

Veiko Huuse

0 Shares
0
0

Minu uurimustöö tulemusel olen jõudnud järeldusele, et mõned Eesti kohtusüsteemi kohtunikud on loonud “omade ringkaitse” ja sellega loonud omamoodi õigluse mõistmise, mis pole kooskõlas põhiseaduse, moraali, inimlikkuse ja seaduste täitmisega võrdsuse printsiibil. Aina rohkem näeb kohtuprotsessides situatsioone, kus otsused langetatakse “sõbra suhteid”(enamus on olnud koolikaaslased ja kolleegid), rahakoti suuruse ja osapoole mõjuvõimu arvestades. Väga palju näeb kohtunike poolset ahistamist protsessiga venitamisel ja asjatundmatust.

Elutreenerina tean ühiskonna ühte muutumatut reeglit: “Meeskond, protsess, situatsioon, perekond, ametkond, Riik, riigi valitsus, kogukond,….. on täpselt nii intelligentne ja tugev, kui tugev ja intelligentne on kõige nõrgim(rumal ja vaene) lüli(inimene).” Kui kohtusüsteemis töötav avalik teenistuja ei saa aru või ei tahagi aru saada protsessi põhjusest, siis täpselt nii rumal ja moraalitu on kogu kohtusüsteem. Ja kohtunikud saavad tööle Eesti Vabariigi Presidendi kinnitusega – kas kohtusüsteemi töötajad näitavad Eesti Presidendi suhtumist õiglusesse?

Eesti Kohtusüsteem vajab kohest kapitaalremonti. Kas Eestis on kohtunikud loonud kohtumaffia?

Kas Veiko Huuse sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus tahetakse ära võtta
Vasakul kohtunik Reena Nieländer ja paremal kohtunik Astrid Asi

Eesti suurmeedia ja Andmekaitseinspektsioon tahavad sulgeda Veiko Huuse suu ja ise nad jätkavad inimeste alusetut ja tõenditeta tühistamist, elu ja maine kahjustamist. Neile on see lubatud ja kohtunikud kaitsevad neid isegi siis, kui meediakanal on räigelt inimese kohta valetanud.

Eesti Suurmeedia ja AKI kaebasid Veiko Huuse kohtusse sellepärast, et Veiko Huuse oli Fonte.News lehel käivitanud eksperimendi ja avalikustanud Satiiridena (Ehk huumor) tegeliku tõe Suure Meedia omanike käitumisest inimeste alusetul tühistamisel. Lisaks selles eksperimendis avalikustasin avalikke teenistujaid, kes rikuvad ise seadusi ja puudub moraal.

Kuula intervjuud:

Kirjutasin 27.11.2023 artikli, kus kirjeldasin kohtunik Reena Nieländeri põhiseaduse vastast otsust ja sellest, et Pr. Nieländer pole tänaseni oma viga parandanud.

Reena Nieländeri seadusevastast käitumist kaitses ja pidas seda õiglaseks Harju Maakohtu esimees Astrid Asi. Saatsin kirjad ja taotlused ning neile Astrid Asi vastas eitavalt, õigustades Reena Nieländeri põhiseadusevastast otsust. Astrid Asi põhjendas oma otsuses, et Reena Nieländer ei rikkunud põhiseadust: (ekraanitõmmis Astrid Asi otsusest lõik)

Just see Astrid Asi märkus näitab kallutatust, sest samas asjas mõistis teise astme kohtunik Annika Urmi puhul Reena Nieländeri otsuse valeks ja põhiseaduse vastaseks. Veiko Huuse jäi lihtsalt edasikaebamisega hiljaks 2 päeva. Lisaks, Veiko Huuse on saatnud Reena Nieländerile mitmed kirjad ja Reena pole kordagi öelnud, et ta seda ei paranda vaid venitab selle parandamisega juba enam kui kuus kuud. Sest iga endast lugupidav ja õiglust loov kohtunik parandab oma vea, mille teise astme kohtunik on oma otsusega juba ette näidanud.

Astrid Asi väitis hiljuti Eesti Ekspressis, et “Rahvakohtunike süsteem suurendab kallutatuse riski” aga kuhu poole Astrid ise kaldu on, sest tema arvates võib kohtunik põhiseadust rikkuda?

Astrid Asi. Allikas: https://www.aripaev.ee/uudised/2023/04/16/harju-maakohtu-esimees-rahvakohtunike-susteem-suurendab-kallutatuse-riski

Kui tegin kohtule taotluse põhiseadust rikkuv kohtunik Reena Nieländer tagandada sellest kohtuprotsessist, siis minu üllatuseks tuli eitav otsus, kus otsustajaks oli Reena Nieländer ise! Kas see on mõistlik, et see, keda tagandada tahan, tema ise mõistab enda üle kohut?

Reena Nieländer

Pange tähele! Reena Nieländeril oli aega iseenda tagandamise protsessiga tegeleda ja põhjalik vastus kirjutada, et miks ta seda ei tee. Aga tal polnud aega oma varasemas põhiseadusevastases otsuses paranada ainult ühte lauset?! Kas teile ei tundu see käitumine ebaõiglasena ja ülekohtusena?

Olen pöördunud Eesti Riigikohtu esimehe Villu Kõve poole ja tema vastus oli lühike: “Tema ei saa aidata ja pean pöörduma kohtusse”. Kohtusse ma pöördusin ja põhiseaduse kaitset ma ei saanud, sest kohtunikke ei huvita põhiseadus ja selle täitmine.

Kohtunik Villu Kõve
Villu Kõve. Allikas: https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/02/17/villu-kove-kuidas-panna-tehisintellekt-ja-kohtunik-koos-tootama

Abi ei saa Presidendilt, Õiguskantslerilt, Peaministrilt ega Justiitsministrilt. Kes ütleb mulle, kust saab põhiseaduse kaitset ja õiglast kontumõistmist?

On eluliselt mitte usutav, et kohtunikud ei tunne seadusi. Kui nad teevad seadusevastaseid otsuseid, eriti põhiseaduse, siis see on minu arvates ette kavatsetud ja pahatahtlik kuritegevus.

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) saatis mulle ettepaneku, et ma võtaks oma uudistekanalist maha kõik Suure Meedia omanikega seotud artiklid (satiirid), nimed ja pildid. AKI tegutseb nende Suure Meedia ettevõtete omanike avalduste põhjal. Kui mina pöördusin AKI sse, et Suure Meedia ettevõtted võtaksid maha Veiko Huuse kohta valedest ja faktivigadest kubisevad artiklid, siis mingit tegevust AKI ei käivitanud.

AKI juht Pille Lehis

Näiteid ülbusest teistes kohtuprotsessides: https://epl.delfi.ee/artikkel/120266580/prokuratuuri-vastulook-vanemprokuror-nouab-rahapesuprotsessil-terve-kohtukoosseisu-taandamist

Minu arust tuleks kohtunikud vabastada töölt päeva pealt, kes rikuvad ise seadust ja neil pole kohtuniku tööle tagasi võimalik naasta. Samuti, peaks olema kohtuniku tööperiood neli aastat ja nelja aastase pausi järel, on võimalik tal veel kord neli aastat kohtunikuna töötada. Kohtuniku peaks kinnitama Rahva Vanematekogu, mitte president ega peaminister. Eestis on “normaalseks” saanud elukutselised poliitikud, elukutselised riigijuhid, elukutselised kohtunikud, elukutselised avalikud teenistujad. Nii see ei peaks olema. Kohtunikel ja avalikel teenistujatel peaks olema omakorda järelvalve ja selleks sobiks väga hästi Rahvakohus.

Kunagi, ENSV ajal, oli loomade tapmine lihatoodete tegemisel “noaga mehe” tegevus. Tal ei lastud seda tööd teha rohkem kui 4-5 aastat, sest inimese psüühika kannatab ja sellel on halvad tagajärjed nii temale endale, teistele inimestele ja kogu elukeskkonnale. Kui kohtunik teeb oma tööd rohkem kui 4-5 aastat, on tema psüühika kannatanud – tal võib tekkida “türanni sündroom” ja karistamatuse tunne, mis viib teda arusaamisele, et on olemas ainult kohtuniku arvamus(seadused enam ei loe) ja teistel on valearvamused. Seega, on mõistlik õigluse ja riigijuhtimise aladel töötavatele inimestele anda puhkust ja taastumist, olla päris elus normaalsete inimeste hulgas ja ehk siis ta saaks oma tööd uuesti tervenenud psüühika ja mõtetega edasi teha.

Tulemas on järjelood, sest valmimas on suur kokkuvõte tõenditega Eesti Sotsiaaltoetuste väljamaksete korruptsioonist ja Annika Urmi õigluse eest võitlemisest kuue suurima Meediaettevõtte vastu.

Peale selle uudise avaldamist tegin ma uuesti AKI-le pöördumise, et sealsed avalikud teeenistujad nõuaksid Eesti Suurelt meedialt minu isiklike andmete töötlemise lõpetamist, minu kohta valeväidete ja faktivigadega artiklite eemaldamist. Seda sama, mida Suur Meedia nõuab AKI ja kohtute abil minult. Vaatame, mis sellele järgneb ja hoian lugejat protsessidega kursis.

Kas ongi nii, et õiglust Eesti Kohtust ei saa ja seda tuleb otsida mujalt?

Artikli toimetas Veiko Huuse

0 Shares
You May Also Like

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?