Vaja on rohkem arukust

Ülo Siinmaa

0 Jagamist
0
0

Pole tähtis, kas jõuame tunnetuseni läbi emakeele, matemaatika, muusika, tantsu või muul ime väel, oluline on, et jõuame!

Põgus mõtisklus emakeele võlust ja matemaatika ilust ehk kõhutundest kõiksustunnetuseni

Vaimsus = Vaim Sus! Kõiksus = Kõik Sus!

Märkus: “Sus” – tähendab eesti keeles sama mis on “Sinus”(toim)

Meenutamine         – tarkuse Ema *

Teadmine                  –  tarkuse Isa

Aru saamine            – tarkuse Vanaema

Mõistmine                 – tarkuse Vanaisa

Kõiksustunnetus   – tarkuse Vaarisa/ema

 *korrata, korrata, korrata = õppida, õppida, õppida 

Kuidas kulgeme?

Eestlane on visa! Ta jääb kestma! Talupoja tarkus püsib au sees.

Nagu teada on maa-amet saanud lõpuks kõik katastriüksused hinnatud. Koguväärtus on üle 30 miljardi. 

Selle asemel, et inimestelt maksuga raha võtta, võiks ringlusse tuua 21% kinnistualuse maa väärtusest.

Ligi 7 miljardit, millega tagatakse kodanikule tagasiside nii tema isiklikust rikkusest kui ka rahvuslikust rikkusest ja garanteeritakse OV kindel eelarve tulu, mis ei sõltu manipulatsioonidest riigi tasandil.

 Omakorda võimaldab see vähendada tulumaksu 10%-le, samas isiklikustada ravikindlustuse (ka 10% palgast), mis loob ettevõtjatel eelduse tõsta palku ~ 10%.

Hetkel elab väljaspool Eestit üle 10% meie inimestest. Meil on võimalik nad tihedamalt siduda oma kodumaaga.

Elukorralduse muutus on vajalik ka selleks, et lahkujate hulk ei suureneks!

Loe minu eelmist arvamust lisaks:

Ülevaade OV lõikes:

Esimese sammuna tuleb juristidel ettevalmistada seaduseelnõu. Seejärel peab riigikogu “Raharingluse korralduse seaduse” vastuvõtma ja president selle kinnitama. Üleminek uuele raharinglusele kestab aasta.

Kust tuleb raha?!!!

Raha tuleb ringlusest.

Kontsernikonto moodustub likviidsusreservist vastavalt katastriüksuste katastrisse kandmise kuupäevade järgi, millelt avaneb iga kuu 1/12  kinnistu omanikule jäävast osast kinnistu väärtuse säilitamiseks ja tõstmiseks (elekter, küte, vesi, renoveerimine…)

On loogiline, et eriti valminud hoonete puhul, ei kasutata kogu raha aastaga ära. Kasutamata osa jääb reservi ja katastriüksuse konto avaneb aastase perioodi lõppedes vastavalt uuele maa hinnale.

 Kodanikule kantakse tema osa sünnipäevaks või sündimise registreerimisel.

Raha liikumine toimub analoogselt laste või pensionäride hambaravile või Tallinna pensionäride sünnipäeva toetusele.

Kindlasti tekib küsimus:

kas peame ise toime tulema või on võimalus leida toetajaid? Maailmas pöörleb hetkel 100 triljonit $. Just nii palju hinnatakse inimeste poolt loodavat väärtust ja samapalju on paisatud nn. turule võlakirjade kaudu raha! 

Kuidas selles hulluses on mõistlik toimida?

Nagu ütles Tõnisson Tootsile “Parem oleks kodust ära läinud…”

Kui ülemineku aastaks ei õnnestu läbirääkimistel (Madis Müller, Ülo Kaasik) EKP-st saada ühekordset innovatsioonitoetust, tuleb pöörduda IMF-i (Madis Müller) või Maailmapanga (Märten Ross) poole.

Kui ka seal meid ei mõisteta, tuleb värskendada suhteid Norra riikliku investeerimisfondiga (miks mitte Alar Karis).

Jääb ka võimalus saada positiivne lahendus Richard Bransoniga, kes on panustanud Wise eduloosse (Kristo Käärmann, Taavet Hinrikus).

Ei tasu jätta tähelepanuta ka teadmist, et meie peaminister (Kaja Kallas) on istunud kõrvuti pidulauas ja vahetab maile maailma rikkaima inimesega.

Kui meie taotlusi finantsringkondades ei mõisteta, tuleme toime ka oma rahva säästudega, mida oli hoiustel ~ 25 miljardit!!!

Kõik senised asutuste ja riigi reservid (tervisekassa reserv, töötukassa reserv, stabiliseerimisreserv, omandireformireserv, Eesti Panga reserv(id), tagatisfond jne.) liidetakse likviidsusreserviga üheks reserviks, mille väärtus aastatega võrdsustub maa väärtusega. Ülemineku aasta lõpuks tuleb jõuda 21% maa väärtusest (~7 miljardit).

Vajadusel tuleb realiseerida ka New Yorgis asuv Eesti riigi kuld.

Järgnevatel aastatel saab koostada eelarved nii, et mittemaksulised tulud laekuvad reservi ja eelarve kulud ei ületa maksulisi tulusid + maa väärtusest ringlusse võetavaid tulusid.

Peame jõudma selleni, et maa väärtust saaks hinnata hetkes, sest kindlasti hakkab maa hind tõusma, mis ongi vajalik ringluses oleva raha kasvuks!

Soomes makstakse ainult pensioniteks 35 miljardit!

Kas siis selle maa keel…!!! 

Kas siis selle maa rahvas…!!!

Kui kaua kestab hetk?

Arvamuse avaldas Ülo Siinmaa

Loe Ülo arvamusi veel:

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?