Kas 2023 aasta Eesti parlamendi valimised olid OK?

Jälgisin seekordseid valimisi põgusalt. Liigun iga päev palju jala ja kampaaniate ajal nägin erinevate erakondande reklaamtelke, voldikute-, kommide- ja lubaduste jagajaid. Vaatasin ka hääletuse tulemusi internetis. Minu eelnevatel vaatlustel elusündmustesse nägin EKRE võitu aga üllatuseks tuli midagi muud……

Üsna tihti seisin mõne erakonna telgi juures ja jälgisin, mida nad inimestele räägivad. Põhiküsimus oli inimestele, et kas olete teadlik …… erakonna valimisprogrammist? Inimesed, kes seisatasid ja kuulasid, said ilusat juttu kuulata, “meie erakond LUBAB ……..(pikk lubaduste nimekiri)”. Sõna “lubab” oli nr. 1 sõna kõigil erakondade propageerijatel. Inimesed ei osanud ega tahtnud küsida küsimusi. Vanemad inimesed küsisid, et kas teie erakond pensioni tõstab ja nooremad küsisid, et kas lapsetoetus kasvab. Kedagi ei huvitanud Eesti rahva tervis, riigi suveräänsus, poliitikute vastutus, jne….. Kui minult küsiti valikute kohta ja räägiti programmist, siis ma küsisin alati vastu: “Lubadused on ilusad aga kuidas te need ellu viite ja miks te pole siiani neid lubadusi ellu viinud?” Vastused olid konarlikud ja vabanduseks oli, et pole saanud koalitsioonis või opositsioonis piisavalt ennast kehtestada. Minu küsimus oli “Miks te arvate, et nüüd saate lubadused täita, et lubate jätkuvalt edasi, mida pole aastaid täita suutnud?” Selle peale selget vastust ei tulnud, vaid keerutati “tolmu”. Igal pool, kes minu juurde oma voldikut pakkuma tuli ja rääkima oma lubadustest, küsisin alati ka küsimuse: “Kas Eesti Põhiseaduse järgi on Eesti kodanikul kõrgem otsustusõigus või rahvas on kõrgema võimu kandja?” Mitte keegi ei osanud sellele vastata konkreetselt, et kas ja kumb variant siis on. Selgitasin, et Eesti kodanikul pole põhiseaduse järgi üldse mingit otsustusõigust ja ükski ametnik ei vastuta. See oli uudiseks paljudele. Kui küsisin, et “kas teie erakond on valmis korraldama rahva referendumi ja muutma põhiseadust nii, et seal oleks kirjas “Eesti kodanikul on kõrgeim otsustusõigus” ja “Iga rahvajuht vastutab”. Selle peale vastati, “et pole erakonnas sellest räägitud aga ta jätab meelde ja tegeleb sellega…”.

Miks mina ei osale poliitikas?

Minuga seotud Valimisliit Vaba Eesti osales 2021 aastal KOV valimistel, kus meil oli esinumber meie seast tänaseks lahkunud Edgar Savisaar. Meil polnud eelarvet ega sponsoreid kampaania tegemiseks aga sellegipoolest sain kogemusi voldikuid jagades ja teiste poliitiliste erakondadega võisteldes. Sain kogemuse selles, et mida inimesed küsivad ja ootavad eliidilt. Meie valimisliidu tegelik eesmärk oli saada peavoolumeedia tähelepanu ja selle eesmärgi me täitsime kuhjaga. Ega need inimeste küsimused pole ajaga muutunud ja ootused on jätkuvalt samad, sest mitte midagi pole muutunud paremaks, vaid hullemaks. Kuid ikka ja jälle inimesed valivad tagasi neid samu poliitikuid, kes mitte midagi ise ei otsusta ja ei loo.

Vastan siin ka küsimusele ära, et miks mina ei kandideerinud 2021 aastal KOV valimistel Vaba Eesti liidu all ja miks mitte nüüd Parlamendi valimistel? Mul oli plaan seda teha KOV valimistel ja olla valimisnimekirjas 1. nr ja Edgar oleks olnud 2. nr., meil oli nii kokkulepitud. Kuid registreerimise nõue oli, et kandidaat peab olema kuhugile aadressile sisse kirjutatud ja vähemalt 6 kuud enne valimisi. KOV valimistel osalemise otsus tuli ootamatult 1,5 kuud enne valimisi ja ettevalmistusaeg oli lühike. Minul puudus sissekirjutus ja sellepärast ma ei saanud kandideerida. Parlamendi valimistel ma ei osalenud, sest minu nägemus maailma asjadest on midagi muud ja teadsin, et Eliit ja meedia teevad kõik selleks, et tampida “teisitimõtlejaid” igas mõttes mudaauku, valimised pole nagunii ausad(seda nad pole kunagi olnud), ja ma näen, et see maailma poliitika kujundatakse väikese grupi inimeste poolt(Kabal-Habad, süvariik). Fonte.News lugeja on kindlasti pildi endale ette kujutanud, kes ma olen ja ma ei hakka siin ennast uuesti “upitama”:)))

Eesti Riigikogu valimistest 2023. Need polnud ausad ja palju kahtlusepilvi oli nendel valimistel.

AS Eesti Vabariik sai esialgsete valimistulemuste põhjal uue(vana) juhatuse. CEO-na tahab jätkuvalt olla Kaja Kallas. AS Eesti Vabariik töötajad tegid oma valiku ja see oli nende otsus. Igal inimesel on õigus vabale otsusele ja vabale sõnale. Osa töötajaid, kes EKRE’t pooldasid, pettusid. EKRE kaotus nii suurelt oli ka mulle üllatus. Ametlikut pole uus valitsus veel moodustatud ja loodan, et see ei saa ka juhtuma reformierakonna poolt.

Minu isiklik arvamus ülevalt vaadates seda mängu on selline, et Riigikogu valimised tuleb tühistada, sest on rikutud täielikult Eesti Vabariigi põhiseadust § 60. See § 60 ütleb järgmist:

§ 60 Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt kahekümne ühe aastane hääleõiguslik Eesti kodanik. Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.

Valimised peavad olema ühetaolised – st. on sedeliga hääletamine. Pole sõnakestki elektroonilisest hääletusest ja kuidas see turvaliselt läbi viiakse.

Valimised peavad toimuma ühel päeval, mitte terve nädal.

Minu nägemuses polegi muud argumenti või selgitust vaja valimiste tühistamiseks. Valimised on vaja teha Põhiseadusega kooskõlas.

E-valimistulemused tuleks kindlasti TÜHISTADA. Tühistada sellepärast, et e-hääletus on Eesti Põhiseaduse vastane tegevus. Kui ei tühistata, siis kindlasti üle vaadata iga inimese hääl eraldi. Ma arvan, et seal pole asjad korras. Miks e-hääletuse elektroonilised tulemused avaldati alles peale sedelite ülelugemist(E-hääletus lõppes ju päev varem, 04.03.2023 kell 20.00 õhtul!!!) ja miks terve 05. märtsi päeval reformikad nii kindlalt väitsid igas intervjuus, et nemad on valimiste võitjad? Kindlas kõneviisis saab rääkida, kui oled kindel kindel kindel. Reformikad teadsid midagi, mida teised ei teadnud, enne valimistulemuste lõpptulemust? Seega, tuleks ka Sedelid ükshaaval üle vaadata selliselt, et millal näiteks hääletamas käinud välismaalane(ukrainlane näiteks) sai Eesti passi ja kas tema hääl on/oli põhjendatud ja polnud reformi(sini-kollane) poole kaldu(mõjutatud-suunatud)?

Samuti tuleks üle vaadata välismaal elavate ja töötavate eestlaste hääletused, et kas nad hääletasid ise või nende eest hääletati? On olnud igal valimistel juhtumeid, kus inimene tegelikult hääletamas ei käinud aga tema nimel oli hääletatud.

E-hääletusel oli suurim osalus 60+ vanuste inimeste poolt. See on juba suur küsimärk:) Vanemad inimesed käivad just sedeliga hääletamas.

Ma isiklikult valimas ei käinud, sest valimised on tehtud pettusega, pole põhiseaduse järgi ja ma pole tahtnud AS Eesti Vabariigi juhtkonda valida, et nad saaksid minu elu üle otsustada:)) Mind ei saa sundida täitma Kaja Kallase(või mõne teise kabal-habad liikme) korraldusi, sest ma pole valinud kedagi teist enda elu üle otsustama. Mina otsustan ise oma elu üle. Ma ei usalda valimisi sellisel kujul ja eriti e-hääletust. Ma ei usalda ühtegi poliitikut. Aus ülestunnistus:))

Igaljuhul on 2023a Riigikogu valimised tehtud, isegi kui need vaidlustatakse kohtus(mida ma ka loodan et EKRE seda teeb), ja elu läheb edasi. Päeva lõpuks pole suurt vahet kas valimised oleks võitnud EKRE või keegi teine. Nagu varem olen öelnud, et Eestis pole poliitilist erakonda, kes taastaks Eesti suvräänsuse ja päästaks Eestimaa terviklikkuse, kuid kogu selle halva juures oleks vähem halvem valik olnud EKRE või Nipernaadi:)) Sest ükski erakond pole lubanud parandada Eesti Põhiseadust ja panna ametnikud vastutama.

Maailma sündmused toimuvad oma plaani järgi ja Eesti valitsuseliit neid ei mõjuta. Uued muutused on tulemas ja need muudavad ka Eesti poliitikamaastikut.

190K häält reformi poolt pole ju mingi võit!! Eestis elab 1,3M elanikku. Võit oleks olnud, kui Reform oleks saand üle 50% hääletanud kodanikest. See oleks olnud aus ja õiglane. Seda aga polnud. Tuleb teha uued valimised! Kui Eestis on 150K töötavat inimest seotud ainuüksi riigiasutuste ja riigiametkondade ja neid teenindavate asutuste töötajad ja lisaks reformi oma liikmed, siis töökoha säilimise nimel on kõik need ametnikud hääletanud oma “isanda” poolt. Nendel töötajatel on pereliikmed ja sugulased…… ning nii need poolehoiud saadakse:))

Teise osa töötajatest, kes peavad üleval oma eraettevõtlusega kogu seda riigimasinat ja ka neid reformi toetajaid, hääletasid EKRE ja teiste erakondade poolt lootuses Reformi ikkest vabaneda. Saate ehk aru, et väikeses Eestis, kus kõik teavad kõiki ja suurem osa eestlastest elab ju naabrimehe või teiste arvamuse järgi, siis polegi muud tulemust oodata. Ollakse nõus isegi isandate “pettusega” ja “tühjade lubadustega”. Sergei blogi annab hea kokkuvõtte valimistest: https://fonte.news/blog-post/ukski-poliitiline-erakond-ei-voitnud-2023-aasta-valimisi/

Tundub, et valimistega on reformikad teinud “Bideni triki”. Numbrid lihtsalt ei klapi. Mitmes piirkonnas on valimas käinud rohkem kui inimesi seal piirkonnas elab aga maha tuleks arvata lapsed ja kõik ei käi valimas. Igaljuhul on minu nägemuses suur pettus toime pandud. 

Mis on “Bideni trikk”? See on massiline e-hääletuse ja ka sedelitega hääletuse võltsimine, USA kohtus tõendatud. Kuid mis on triki point? Seda pettust kavandades teadsid USA demokraadid, et edasi-tagasi süüdistused, hääletustulemuste mitmekordne kontroll ja kohtuveskite jahvatamine võtab aastaid aega aga seni valitseb pettusega võimule saanud valitsusjõud. Midagi pole võimalik teha enne, kui kohus on otsustanud lõplikult, et Biden sai ebaseaduslikult ja valimisi võltsides võimule. Nelja aastaga aga tulevad juba uued valimised peale ja selle aja jooksu petised kas saavutavad järgmiste käikudega türannliku võimu, et varjata pettust edasi või rahva ärkamisega nende jõud raugeb ja petised hävivad. USA s on just see viimane juhtunud, et Biden ja demokraadid hävisid ja hävivad tänu rahva ärkamisele ja mõistmisele.

Kas Reformierakonna ja Eesti200 plaan on sama mida Biden tegi? Ülevalt vaadates, ja Kaja Kallase päritolu ja suhtumist/käitumist nähes, siis mulle tundub, et on tehtud “Bideni trikki”.

EKRE peaks vaidlustama valimised ja kuulutama need kehtetuks. Valimiste osas tuleb teha täielik audit. Elektrooniliste häälte kontrollimisel tuleks kõik nimed kõrvutada valimissedeliga hääletanute nimedega, et poleks topelt. Elektroonilisel hääletamisel tuleb vaadata, kust täpselt hääl anti, IP aadressid ja muu oluline isiku info. Kordusvalimine tuleks teha ilma elektroonilise hääletuseta.

Eestimaa ja selle maailma hävingus on süüdi ennekõike inimeste ükskõiksus. Ükskõiksus oma keha, hinge, vaimu ja looduse suhtes. Inimesi motiveerib kõrgem pension ja lapsetoetus aga nad ei vaata suurt pilti, et Eestimaad ei hävitataks relvade katsealadega, ei hävitataks loodust ja põllumajandust, inimestel oleks olemas puhas toit, vesi ja vabaenergia. Elukeskkond peaks olema harmoonias inimestega ja loodusega, vajaduspõhine majandusmudel ja elu korraldab Rahva Võim.

Muutused tulevad. Jälgime mängu.

0 Jagamist