Foto: Urmas Volmer

Suvi tuleb!

Urmas Volmer

Paratamatult kerkib küsimus, kas leidub valitsuses otsustajate hulgas mõni arukas olend või ongi kõik vaid nöörist tõmmatavad hampelmannid. Või istutakse kusagil pantvangis või ollakse loovutanud kellelegi kolm tilka verd? Seda teadmata jääb vastuseta ka küsimus, kas ausa näoga kampaaniakorras hoolimisest rääkimine on lühinägelik sinisilmsus, hirmunud pimedus või salakaval näitemäng? Tulemuse suhtes pole siin just erilist vahet, küll aga aitaks see rääkijaid paremini mõista. Üksteist mõista me ju ometi tahame? Loodetavasti ma ei eksi.
84 Jagamist
84
0
0

Soovin meie valitsusjuhile tervenemist süütundest, millest ta ise ei pruugi teadlikki olla. Olukord, kus oma valikuid tuleb pidevalt nii enese kui teiste silmis õigustada, tekitab kognitiivse dissonantsi, millega toimetulemiseks on levinud reaktsioonideks eitamine, eneseõigustus ning süüdistamine. Sellelt pinnalt saabki võrsuda ähvardus, et suve ei tule ning et selles on süüdi rahvas. Mitte valitsuse otsused, vaid lihtrahvas, kes tekitatud pandeemiapaanikas on kõige enam kannatanud.

Niivõrd kaalukas võimupositsioonilt esitatud avalik süüdistus ei teki tühja koha pealt, see saab olla üksnes sügaval alateadvuses juurdunud süütunde projektsioon ümbritsevale. Kui enamikul inimestest on oma sisemiste vastuoludega toimetulek isiklik vajadus ning see puudutab eelkõige teda ennast ja lähikondseid, siis riigijuhtide puhul on tegu ühiskondlikult olulise teemaga. Elamine rahus iseendaga on vältimatu eeldus elamiseks rahus ümbritsevaga ning sisemine rahu ja tasakaalukus on omakorda vältimatult vajalik, sest tasakaalutu ei saa teha teha tasakaalukaid ja arukaid valikuid ning hoiduda vastutustundetutest ja vääritutest otsustest.

Kaja Kallas Suvi jääb ära. Tähelepanu, tegemist on poliitikaga. Liiga tõsiselt võtmine võib kahjustada teie tervist. Fonte.News 2021
Urmas Volmeri kollaaž

Sellise tähelepanuavaldusega ei saaks ma pöörduda ühegi naise poole. Siin on mu ees peaminister Kaja Kallas, kes võib rahumeeli eraelus olla täiesti täiuslik naine, mis ei ole vähimalgi määral minu asi ning jääb seetõttu siinkohal tähelepanu alt välja. Fookuses on valitsusjuht, kes peab enesele võetud vastutuse välja kandma nii tulest kui veest, sest muud võimalused on ta ametit ja ametipalka vastu võttes välistanud. Tõsi, eks tähelepanu jagub ka valitsusele tervikuna, aga alles teises järjekorras. Valitsusel valitsuse vastutus, juhil juhi vastutus.

Vastutusest rääkides on imekspandav, millise järjekindlusega valitsus ja nende kommunikatsioonispetsialistid on valmis olukorda endi kasuks pöörata üritades tegelikkust pahatihti lausa pea peale pöörama. Läinud nädala avalduses väljendab peaminister muret kriisiolukorras kannatavate inimeste vaimse tervise pärast. „Eesti inimeste vaimne tervis on üks valdkondi, mille oleme oma valitsusega võtnud südameasjaks.“ Lubage avaldada omapoolset vaatenurka. Vaadates rahva hulgast Toompea suunas paistab, nagu oleks valitsus võtnud südameasjaks rahva vaimse tervise nõrgendamise. Kogu teie valedele tuginev süstemaatiline pandeemiapropaganda on valdavas osas ühiskonnast tekitanud kasvava stressi ning hirmufooni, mis kuidagimoodi ei saa kellegi vaimsele tervisele hästi mõjuda.

Mitte ükski paljudest viirustest inimese mikrobioomis ja ümbritsevas looduses ei suuda tekitada sellist laastamistööd nagu selleks on olnud suuteline teie peataolek ning kõrgemalt poolt antud ülemaailmse vaktsineerimiskampaania juhiseid pimesi järgides tervete inimeste enam kui kahtlase väärtusega vaktsiinisüstalde otsa meelitamine, rõhudes inimeses peituvale suurimale baashirmule. „Võtame kasutusele surmahirmu. Täispangale minek. Aastajagu valedega lollitamist ning piirangutega piinamist ning rahvas on valmis haarama viimase päästva õlekõrre järgi. Selleks on imettegev vaktsiin. Kui te nüüd kõik ilusti vaktsineerite, siis laseme teid õue mängima.“ Ja see mõjub! On tekkinud tohutu nõudlus ning defitsiit, mis teeb silmad ette mistahes nõukogudeaegsele defitsiidile. Sajandi turundustegu! Ilmselt ka senise kunstlike vajaduste tekitamisele ja tarbima õhutamisele keskendunud turundusajastu viimane meeleheitlik ponnistus.

Siinjuures pole määrav, milline on vaktsiinide tegelik mõju. Et keegi päriselt ei tea, kas üldse, mil määral, kui kauaks ja mille eest täpsemalt need kaitset pakuvad. Et pole selge, millist lõivu tuleb vaktsineerimise tagajärjel maksta, sest pikaajalised mõjud ei avaldu paari nädala või kuuga. Et kriis.ee lehel on ametlikult kirjas: „Idee mRNA põhistest vaktsiinidest on tegelikult juba aastakümneid vana ning seda tüüpi vaktsiine on ka erinevate nakkushaiguste puhul kliinilistes uuringutes testitud. Inimkasutusse pole neist erinevatel põhjustel siiski siiani ühtegi jõudnud. Võib loota, et praeguseks on tehnoloogia areng seda võimaldamas.“ Et sealjuures jäetakse märkimata, et idee võib olla kuitahes vana, ent reaalseid katseid on tehtud viimasel paaril-kolmel aastal ning ükski neist ei olnud „pandeemia“ puhkemise ajaks veel läbinud täielikku heakskiitmisprotsessi inimestel kasutamiseks. Et võimalus mõnda neist vaktsiinidest lisaks kliinilistele uuringutele kasutada ka elanikkonna peal tugineb kiirkorras välja antud erakorralistele kasutuslubadele. Et ravimiametile piisab müügiloa väljaandmisel ravimi ohutuse üle otsustamiseks tootja esitatud andmetest.

Paratamatult kerkib küsimus, kas leidub valitsuses otsustajate hulgas mõni arukas olend või ongi kõik vaid nöörist tõmmatavad hampelmannid. Või istutakse kusagil pantvangis või ollakse loovutanud kellelegi kolm tilka verd. Seda teadmata jääb vastuseta ka küsimus, kas ausa näoga kampaaniakorras hoolimisest rääkimine on lühinägelik sinisilmsus, hirmunud pimedus või salakaval näitemäng. Tulemuse suhtes pole siin just erilist vahet, küll aga aitaks see rääkijaid paremini mõista. Üksteist mõista me ju ometi tahame? Loodetavasti ma ei eksi.

Hirm

Niisamuti pole tulemuse suhtes tingimata vajalik määratleda seda jõudu, mille eesmärgiks on hirmuühiskonna tekitamine. Et see on õnnestunud uskumatult edukalt, on võimalik näha kus tahes avatud silmade ja südamega ringi vaadates. Sellist suurte silmadega hirmu pole meie põlvkond seni veel näinud. Hirm on see, mis röövib elujõu. Elujõu, mis aitab inimesel püsida elus ja terve.

Tekkinud olukorras on valitsuse poolt täiesti lubamatu hirmu õhutamine, mida tehakse igapäevaselt küll põhjendamata ja vasturääkivate käskude-keeldudega, küll valeandmete järjekindla esitamisega tõe pähe, küll hirmutavate tulevikuprognooside esitamisega kindlas kõneviisis.

Vaimupimedus on see, kui inimene ei tunne ega tunnista vaimse maailma seaduspärasid. Vaimupimeduse ilmekas näide on loosung, et suve ei tule, kui inimesed kuulekalt korraldusi ei täida. Peaminister, kas Sa tõesti ei näe, mida selline vaimne vägivald inimeste hingedes kaasa toob? See koos avaliku pealekaebamisele õhutamisega valitsusjuhi poolt on täiesti vastutustundetu, arvestades, et mõlemad rõhuvad inimeste süütundele, mis on üks madalamaid ja hävitavamaid tundeid üldse. Vaimne ehk nähtamatu maailm ei ole midagi üleloomulikku, vaid täiesti loomulik, kui elada selle seaduspäradega kooskõlas. Siia hulka kuuluvad ka hingeasjad, mis on materiaalses maailmas täiesti mõõdetamatud ent mille olemasolu ei eita paadunuimgi materialist, kui ta end juhtumisi ekslikult täiesti hingetuks ei pea.

Võitlus?

Üks oluline ja määrav asjaolu, mis on tekitanud praeguse olukorra ning seda lahendusest aina kaugemale kannab, on võitlus. Võitlus viirusega ja võitlus pandeemiaga on olnud nii meie kui paljude teiste valitsuste kandev paradigma juba üle aasta. Võitlus? Võitlus inimsilmale nähtamatuga, mis on looduse ning inimese mikrobioomi loomulik osa ning mille arengudünaamika on etteennustamatu. Arukas inimene võiks ju suuta näha, et säärane võitlus on juba eos kaotatud. Võitlus pandeemiaga? Olukord haiguspuhangutega ei klassifitseeru kuidagimoodi pandeemiaks, arvestades, et peamised statistilised lähteandmed on algusest peale vääriti mõõdetud ning tendentslikult tõlgendatud. Kuna massiliselt on kasutusel ebaadekvaatne testimismetoodika, ei ole tõenäoliselt olemaski olukorda kajastavaid tegelikke andmeid, kui need just mingil heal põhjusel avalikkuse eest salastatud ei ole. Pandeemia on järjekordne ametlike teabekanalite poolt kaaperdatud mõiste, mille sisu ei vasta selle senisele tähendusele. Pandeemiapasunate üürgamine on osa näitemängust, millega püütakse juhtida tähelepanu kõrvale tegelikult probleemilt, milleks on senise röövmajanduse ning kellegi ja millegi arvelt tekitatud võltsheaolu kokkukukkumise kõrvulukustav mürin.

Meie valitsus juhiga eesotsas aga võitlevad ööd ja päevad ennastsalgavalt. Peaministri 23. märtsi pöördumisest: „Ning kutsun üles kõikide erakondade juhte ja poliitilisi liidreid /…/ keskenduma ühele ja ainsale eesmärgile, mida Eesti praegu vajab – ühtsele võitlusele koroonaviirusega.“ Kogu võitlus ümbritsevaga pole muud, kui sisemuses toimuva võitluse projektsioon. Peamine põhjus sisemisteks vastuoludeks on ületamata vastuseis nähtava ja nähtamatu maailma vahel. Mateeria ja vaimu tasakaalu puudumine. Üks ustest vaimsesse maailma on filosoofia, ning pealiskaudsegi huvi korral selle vastu on võimalik mõista, et võitlus sünnitab üksnes võitlust. Võitlejat kannustab kas hirm millestki ilma jääda või siis kihutab tagant soov võita midagi, mida veel ei ole. See illusioon hajub, kui mõista, et ei ole võimalik enesele võita midagi väärtuslikumat kui see, mis sul sünnist saati kaasas on, küll aga on võimalik võideldes kaotada olulisim – kaotada iseend. Kogu võitluse idee pudeneb põrmuks, kui saabub mõistmine, et vägevaim sõdalane kogu ilmas on see, kes langetab mõõga iseendas, muutudes sellega haavamatuks.

Nagu eespool märkisin, pöördun ma eelkõige peaministri poole, jättes kõrvale Kaja Kallase tema muud kvaliteedid. Olgu siinkohal lisatud, et minu jaoks pole küsimustki, kas valitsust võib juhtida naine. Võib küll. Küps ja tark naine kannab eneses väärtusi, mille sügavused on mehele kättesaamatud. Ma ei tea maa peal midagi kaunimat armastavast naisest, ent ei tea ka suuremat katastroofi, kui seda on võitlev naine.

Teadus

Materialistlik maailmakäsitlus pole suutnud ega suuda seletada kõike olemasolevat, kuna suudab haarata sellest ehk viis protsenti ning ülejäänu liigitab tumeaineks ja tumeenergiaks. Jääme siinkohal aga peaasjalikult paljukiidetud teaduspõhisuse juurde. Kuidas on võimalik rääkida tõsimeeli teaduspõhisest lähenemisest, kui jäetakse tähelepanuta nii kodu- kui välismaiste teadlaste seisukohad, mis erinevad ametlikuks tunnistatud paradigmast? Kas saab rääkida oma rahva tervisest hoolimisest, kui eiratakse rohkearvulisi uurimusi, mis kinnitavad, et nii massiline maskide kandmine, asjatud piirangud kui katsetamisjärgus vaktsiinide süstimine võivad põhjustada kasu asemel hoopis kahju?

Erinevaid autoriteetseid uurimistulemusi arvesse võttes võib avaneda pilt, mis lööb jalad alt kogu üleskeerutatud võltspandeemia kuvandilt. Kuvandilt, mis ei ole valmis tunnistama, et parim, mida vaktsiinid teha suudavad, on see, et päästa inimene ühest hädast, et saaks tulla hullem. Kas on keegi kunagi kusagil kuulnud vaktsiinist, mis tasakaalustaks ja tugevdaks inimese immuunsüsteemi? Seda peent, unikaalset, tohutult mitmekesist ning laboriseinte vahel kopeerimatut elu alalhoidmise süsteemi, mis on kandnud inimkonna tema sünnist tänasesse päeva.

Arusaadav, et mahukate uurimuste analüüsimine ei ole ega peagi olema igaühele kohane tegevus. Selleks, et mõista ametlikust suunast erinevat teaduslikku vaadet toimuvale sobib aga kasvõi Zach Bushi Youtube’i kanalil olev (ingliskeelne) loeng „Zach Bush MD: Knowledge – The Virome“:

See pole eriti pikk (~35 min) ning seletab lihtsas ja arusaadavas keeles teaduse vaatenurgast just seda, mis oli paljudele selge juba aasta tagasi – praegune „staarviirus“ on Emakese Maa täiesti täiuslik vastus meie endi tellimusele ning selle ümber korraldatud lavastus on Kõiksuse käitumishinne inimkonnale.

Armastuskiri

Võtan siinkohal endale vabaduse eeldada, et vihakõne mõiste leiutajad ning selle sildi all sõnavabaduse kriminaliseerimise pooldajad on rahumeelsed inimesed, kes ei kanna eneses viha kellegi vastu ega soovi seda ka teistes näha. Nende rõõmuks võin öelda, et siinseid ridu ei oleks ma mingil juhul lubanud enesel kirja panna, olles madalate tunnete mõju all. Vastupidi, armastus on see, millest on kantud see sõnum. Seega ei kvalifitseeru see mingil moel vihakõneks. Kuidas on võimalik väljendada sellist kriitikat meie austatud juhtide suhtes ning pidada seda armastuseks? Väga lihtsalt – kujuta end ette korraks haaramas kogu oma armastuse jõuga lapsest, kes mänguhoos on ootamatult tormamas täiskiirusel läheneva auto ette. Jah, lapsel võib küll valus olla. Võibki. Pääsemine ongi tihtipeale valus. Nagu ka tervenemine.

Kallis lugeja, panen Sulle siinkohal südamele, et kuigi valitsejailt eeldatakse väga suurt võimekust oma ülesannetega hakkamasaamisel, on ka nemad kõigest inimesed ega pea suutma kõigega ise toime tulla. Pole mõtet otsida süüdlast, sest sellistena, nagu nad on, saidki nad sellistes oludes tegutseda just nõnda. See, kuidas me igaüks Kõiksuse käsilastena toimime, on osa lõpuni mõistetamatust Suurest Müsteeriumist. Tõde on, et pole olemas süüd, on vaid põhjus ja tagajärg. Küll aga on täiesti reaalselt olemas süütunne. Sellest kõnelemine oleks aga juba omaette teema. Oluline on, et me ei toidaks seda tunnet ei endis ega ka teistes. Süüdistamine võib pisendada süüdistatavat, kindlasti kahandab see aga süüdistajat. Seega, kui oskad olla põhjus tagajärgedeks, mida Sa tõesti näha soovid, siis kõige pealesunnituga nõustumine ja kodanikuargus ei ole Sinu jaoks.

Suvi aga tuleb kindlasti. Piisab, kui on täidetud kaks eeldust. Suvi tuleb kõigile, kel on aru peas ja süda õige koha peal.

Kui see artikkel Sind kõnetas, on Sul võimalik liituda uudiskirjaga ja toetada meie tegevust.

Toeta meie tegevust

Liitu uudiskirjaga

84 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Seotud artiklid

Kriis on võimalus muutusteks

Paratamatult kerkib küsimus, kas leidub valitsuses otsustajate hulgas mõni arukas olend või ongi kõik vaid nöörist tõmmatavad hampelmannid. Või istutakse kusagil pantvangis või ollakse loovutanud kellelegi kolm tilka verd? Seda teadmata jääb vastuseta ka küsimus, kas ausa näoga kampaaniakorras hoolimisest rääkimine on lühinägelik sinisilmsus, hirmunud pimedus või salakaval näitemäng? Tulemuse suhtes pole siin just erilist vahet, küll aga aitaks see rääkijaid paremini mõista. Üksteist mõista me ju ometi tahame? Loodetavasti ma ei eksi.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Swedish-scientists -successfully-swap -bodies

Miks vaikitakse tõhusatest ravimeetoditest?

Sajad ja tuhanded päästmata elud. Miks keeldutakse aktsepteerimast ravimeid, mis nii hästi toimivad? Pole tehtud uuringuid? On küll tehtud ja neid on palju. Pole andnud kliiniliselt häid tulemusi? On küll, ülipalju uskumatult häid tulemusi.