Foto: Rodolfo Clix

Kes vahetab pirni ära?

Erki Veiko

Arenguhüpe saab võimalikuks, kui inimeste teadlikkus kasvab. Tehnoloogia on saanud piisavalt küpseks, et meid selle ülesandega aidata, aga tehnoloogia ei saa seda meie eest ära teha. Tehnoloogia pelgalt võimendab meie teadlikkuse taset ning ühiskond peegeldab seda meile tagasi.
0 Jagamist
0
0

Tuld on nimetatud inimkonna suurimaks avastuseks ja tsivilisatsiooni tekke aluseks. Kümme tuhat aastat tagasi põles koopas lõke, mis andis sooja ja pakkus kaitset kiskjate eest. Tuhat aastat tagasi toetas küünlavalgus kloostrites tsivilisatsiooni arengut, info talletamist ja säilitamist. Üle saja aasta tagasi võeti kasutusele hõõgpirnid ja sellega algas inimese täielik sõltumatus Päikese valgusest. Kümme aastat tagasi jõudis massidesse peopesasuurune nutiseade, mille LCD-ekraani lambikeste kuma inimese näos sai globaalse ühendatuse tunnuseks. Täna on nii LCD-ekraanid kui hõõglambid asendunud LED-tehnoloogiaga, aga sellel pole enam tähtsust. Tsivilisatsiooni järgmine arenguhüpe pole tehnoloogiakeskne, vaid inimesekeskne.

Arenguhüpe saab võimalikuks, kui inimeste teadlikkus kasvab. Tehnoloogia on saanud piisavalt küpseks, et meid selle ülesandega aidata, aga tehnoloogia ei saa seda meie eest ära teha. Tehnoloogia pelgalt võimendab meie teadlikkuse taset ning ühiskond peegeldab seda meile tagasi.

Teadlikkuse kasvuga muutub inimestega seotud protsesside juhtimine keerulisemaks, samas õiglasemaks. See on alati nii olnud ja jääbki olema. Selle väite illustreerimiseks vaatleme pealtnäha lihtsat ülesannet, millega enamus inimesi on elu jooksul kokku puutunud. Ehk siis järgmise arenguhüppe indikaator peitub vastuses küsimusele: kes vahetab pirni ära?

Ülesannet vaatleme erinevatelt organisatoorse keerukuse tasemetelt. Selle artikli lõppeesmärk on paremini mõista, kust me tuleme, kus oleme ja mis on valikud, et tulevikus luua toetavamaid, teadlikumaid keskkondi. Seda nii perekonna, kodanikualgatuse, korteriühistu, ettevõtte kui ka ametkonna mudelis.

Tunnustatud organisatsioonipraktikate uurija Frederic Laloux’ raamatu „Reinventing Organizations” („Organisatsioonide taasleiutamine”) järgi saame täna eristada nelja samaaegselt kasutuses olevat organisatoorset mudelit, millest igaühel on omad plussid ja miinused. Neil kõikidel on oma juhtmotiiv, toimemehhanism ja inimeste juhtimise protsess. Lisaks neile neljale tutvustame uusima, evolutsioonilise organiseerumise põhjal näiteülesande lahendust.

VANAD ORGANISEERUMISE MUDELID

Laloux kasutab oma raamatus organisatsioonide omaduste eristamiseks värve. Meie kasutame lihtsuse mõttes kirjeldavaid nimetusi.

Jõupõhine organisatsioon oli läbimurdeline inimeste juhtimise meetod, mis võimaldas tööülesandeid jagada. Jõupõhise süsteemi juhtmotiiviks on eksisteerimine. Organisatsioon toimib sisulises kaoses, kus puudub pikk etteplaneerimine. Toimemehhanismiks on hirm. Tänapäeval on jõupõhiselt organiseerunud maffia, tänavagängid ja militaarhõimud. Toimimist illustreerivaks väljendiks on: kel jõud, sel õigus. Juhtimisstruktuuri metafooriks on hundikari.

Jõupõhises organisatsioonis vahetab pirni see, kes ei julge vastu hakata ehk kõige nõrgem liige. Ülesandest keeldumisel karistatakse teda organisatsiooni juhi otsusel füüsiliselt. Otsuse viib täide selleks määratud liige organisatsioonis. Pirni peab ta hankima ise ning vajadusel kasutama selleks vägivalda. Pirni vahetamisega tunnustust ei kaasne. Ülesanne teostatakse tööohutusnõudeid eirates tõenäoliselt joobeseisundis ning agressiivses atmosfääris.

Hierarhiapõhine organisatsioon on praegugi laialt levinud praktika. Hierarhilise süsteemi juhtmotiiviks on stabiilsus. Plaane tehakse pikalt, aastakümneid ja -sadu ette. Toimemehhanismiks on autoriteedile allumine. Hierarhial põhinevad organisatsioonid on kirik, sõjavägi, valitsused. Organisatsiooni juhtimine toimub rangelt ülevalt alla. Üleval otsustatakse, kuidas ja mida tehakse. Juhtimisstruktuuri metafooriks on armee.

Hierarhiapõhises organisatsioonis vahetab pirni see, kes on hierarhias kõige madalamal ehk süsteemis kõige vähem teeninud. Preester, reamees või ametnik. Ülesandest keeldumisel satub madalaima taseme liige ebasoosingusse, saab verbaalse noomituse või vabadusi piirava karistuse, mille määrab tema vahetu juht. Pirni hangib keegi süsteemi hankeosakonnast. Pirni vahetamisega võib kaasneda tunnustus, aga see pole oodatav. Ülesanne teostatakse kättesaadavate abivahendiga, tööohutusnõudeid eirates ning apaatses atmosfääris.

Eesmärgipõhiseks organisatsiooniks on tüüpiliselt tulundusühing. Eesmärgipõhise süsteemi juhtmotiiviks on kasum ja kasv. Plaanid on pidevas muutuses. Toimemehhanismiks on innovatsioon. Eesmärgipõhisteks organisatsioonideks on multikultuursed ettevõtted. Organisatsiooni juhtimine toimub ülevalt alla. Otsustatakse ainult, mida tehakse, ning see, kuidas teha, jääb suuresti liikmete endi otsustada. Juhtimisstruktuuri metafooriks on masin.

Eesmärgipõhises organisatsioonis vahetab pirni vabatahtlik, kellel on parasjagu aega, või sisseostetud teenusepakkuja, kes vastutab selle valdkonna eest. Ülesandest saab keelduda mõjuval põhjusel ning siis leitakse pädevuselt järgmine, kes selle ülesande endale sobival moel ja ajal teostab. Pirni hangib kas sekretär või teenusepakkuja. Pirni vahetamisega kaasneb verbaalne tunnustus ja see on oodatud. Ülesanne teostatakse rahulikus atmosfääris ning tööohutusnõudeid järgides.

Rohelisel mõtlemisel põhinev organisatsioon esindab loodushoidlikku mõttemalli. Rohelise süsteemi juhtmotiiviks on väärtuspõhine kultuur. Toimemehhanismiks on organisatsiooni liikmete väestamine. Roheliste organisatsioonide eesmärk on tegevus, millest oleks kasu igale osapoolele: osanikule, juhile, töötajale, kliendile, tarnijale, kohalikule kogukonnale, ühiskonnale ja keskkonnale. Juhtimisstruktuuri metafooriks on perekond.

Rohelises organisatsioonis vahetab pirni kõige motiveeritum. Selleks võib vabalt olla juht, et näidata eeskuju. Enne veendub pirni vahetaja, et turul pole paremat tehnoloogilist alternatiivi. Valitakse kõige keskkonnasõbralikuma tootmisprotsessiga või ümbertöödeldud materjalidest valmistatud tooted. Pirn tellitakse kulleriga, eelistatult drooniga, et süsiniku jalajälge minimeerida. Pirni vahetamisega kaasneb tunnustus ja aasta pirnivahetaja tiitel. Ülesanne teostatakse sõbralikus atmosfääris ja tööohutusnõudeid ületades, sest pirni vahetamisest kiivri ja kinnastega saab mälestuseks jäädvustada foto.

Igaüks võib nüüd ise mõelda, mis tingimustes ta eelistaks sellist ülesannet täita ning millises atmosfääris ta seda praegu peaks teostama.

UUS ORGANISEERUMISE MUDEL

Mida kõrgem keerukuse tase, seda rohkem tekib võimalikke lahendeid. Järgmise taseme organisatsioonis vaadeldakse ülesande protsessi ja eesmärki tervikuna ning edasine tegutsemine otsustatakse tervikliku info põhjal. Ülesande saab see, kes märkab, et pirn ei tööta. Organisatsiooni iga liige tunneb ennast omanikuna ning käitub seetõttu proaktiivselt, ootamata, et keegi tuleb ja tema eest ülesande lahendab. Ülesande teostaja suhtleb vajadusel ruumi kasutajatega. Võib-olla pole valgusallikat sinna üldse tarvis. Kui pirn on siiski vajalik, langetab ta kalkuleeritud otsuse, arvestades tervisele kõige sobivama soojusspektri ning ruumis vajaliku valgustugevusega. Pirni hangib see, kellel on kõige lihtsam seda teha ehk kes on nagunii poodi minemas. Pirni vahetamisel on vajadusel abiks  see, kes soovib, sõltumata tema vastutusalast (vanas mõistes tiitlist). Kõik organisatsiooni liikmed mõistavad, et nende heaolu sõltub kollektiivsest heaolust, ning käituvad vastavalt.

Nimetame seda taset iseorganiseerumiseks, sest sellise süsteemi võtmeomadusi kehastab selle liige ehk inimene ise, mitte struktuur. Kuna tegemist on senistest kõige keerulisema ja nüansirohkema organiseerumise tasemega, pühendame selle tunnustele ning omadustele terve järgmise organiseerumise teemalise artikli.

Viimane iseorganiseerumist käsitlev artikkel kirjeldas süsteemi toimimist tarkvaraettevõttes. Seda saab lugeda siit: https://fonte.news/uus-uhiskond/iseorganiseeruv-ukssarvik/

Hea lugeja! Elame ajal täis põnevaid väljakutseid. Inimesed, kes on võtnud vastutuse nii enda elu kui ka ühisreaalsuse teadliku loomise eest, kujundavad selle maailma palet. Kui Sind kõnetab Fonte.News'i sõnum ning Sa soovid olla kaaslooja, siis oled väga oodatud. Selleks on mitu võimalust:
* meie artiklite jagamine neile, kellele need võiksid väärtuslikud olla;  * kaasautorlus nii tekstide loomise kui ka tõlkeartiklite näol;
* liitumine uudiskirjaga.
0 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Seotud artiklid

Kriis on võimalus muutusteks

Arenguhüpe saab võimalikuks, kui inimeste teadlikkus kasvab. Tehnoloogia on saanud piisavalt küpseks, et meid selle ülesandega aidata, aga tehnoloogia ei saa seda meie eest ära teha. Tehnoloogia pelgalt võimendab meie teadlikkuse taset ning ühiskond peegeldab seda meile tagasi.
Meri

Vaba maailm

Fonte.News on Eestimaal loodud rahvusvaheline uudiste avaldamise keskkond. Koos mõttekaaslastega üle maailma loome uue ühiskonna ja Fonte.News on uue ühiskonna info levitaja.

Hingamislaulupidu kui galaktiline sündmus

Hingamislaulupeo looja Heiki Tomson: „Kui igaüks hingab oma hinge hingamist, siis sügavus, millega on võimalik kõike muuta, nii isiklikus plaanis kui rahvuse plaanis kui ka võib-olla kogu inimkonna jaoks – selle potentsiaal on tohutu!“

Mis on Sinu jaoks püha?

Väljaande Fonte.News looja Veiko Huuse intervjueerib muusikut ja teadmameest Tarmo Urbi. Intervjuus räägitakse tervisest, loodusest, hingest, vaimust, needusest, poliitikast, eestlaste päritolust, Eestimaa saatusest ja idiootidest.
Silvia Ilves, Meeli Lepson, Karmen Tellisaar, Saale Kareda

Kes aitab üles otsida südametunnistuse?

22. aprillil kõneles Veiko Huuse Keila-Joa lossis viimase paari nädala sündmustest Saale Kareda, Silvia Ilvese, Meeli Lepsoni ja Karmen Tellisaarega. Vabad ja julged eestlased seisid sel päeval juba 23ndat päeva Toompea lossi väljakul ja ootasid, millal valitsusjuhid hakkavad rahvaga suhtlema. Inimesed seisavad Toompeal oma vabaduse eest ja vabadust piiravate seaduste vastu.

Veiko Huuse pöördumine

Veiko Huuse: Jälgi protsesse nüüd ja lähipäevil. Avalikuks tuleb kogu tõde ja meie, vaba rahvas, juhime koos oma maad edasi! Me seisame iseenda, oma lähedaste ja kogu maailma rahvaste vabaduse eest. Meiega on kogu universumi valguserüütlid, inglid, šamaanid, elusad hinged. Valgus, vabadus ja armastus võidab alati. Meiega on loodusvägi, maavägi ja elusate hingede vägi. Me katame kogu maa valguse ja armastusega. Vaba Eesti Looja