Foto: Veiko Huuse raamaturiiulist raamat - EV Põhiseaduse kommentaarid

Põhiseaduse muudatus on lahendus

Revo Jaansoo ja Veiko Huuse

Seni, kuni maailmas tahavad rahvuseid juhtida juriidilised fiktsioonid-riigid-ja riikide põhikirjaks on “rahva” poolt kinnitatud Põhiseadus, siis ainult põhiseaduse muutmisega saab muuta ühiskondlikku elukorraldust Riigis. Seni kuni inimesed protestivad ja muretsevad, teadmata Põhiseaduse sisu, seni nende protestijate vingumised jäävadki “hüüdjaks hääleks kõrbes”. Referendum on vaja korraldada, mitte protestida!
0 Jagamist
0
0

Põhiseaduse alane haritus on puudulik – võiks öelda olematu. Ometi peaks see olema esmatähtis, kuna põhiseadusega kaitstud kodanike vabadus on vaba ja õnneliku elu võti. Põhiseadus on struktureeritud nii, et selle järgimine kaitseks autoritaarse võimu eest. Küsige poliitiliste erakondade juhtidelt ja riigijuhtidelt üks küsimus: “Miks nad ei taha põhiseadust muuta ja anda põliseestlastele kõrgem otsustusõigus tagasi?”

Põhiseadus on kirjutatud selleks, et Riigi valitsejaid kontrolli all hoida. Eesti Vabariigi Põhiseaduse järgi rahvas valitsust ei kontrolli ja valitsusliikmed rahvast ei teeni. Vastupidi, Eesti Riigi valitsusjuhid ilma põhiseadusliku vastutuseta saavad teha rahvaga täpselt seda, mida nad tahavad. Loomulikult kui inimene laseb endaga käituda nii nagu valitsusjuhid tahavad.

Valitsus ei peaks rahvast kontrollima. Rahvas peaks valitsust kontrollima.

Veiko Huuse vahemärkus: “Eesti Vabariigi Põhiseadus on vastu võetud Konstantin Pätsi poolt 1938a.,kes oli Eesti riigireetur ja vabamüürlane. Algne, rahva poolt heaks kiidetud Põhiseadus visati prügikasti ja Päts oma meeskonnaga tegi salaja muudatused ja võeti rahvast pettes vastu muudetud põhiseadus, ilma rahvahääletuseta. Üks oluline punkt, mis muudeti oli: Algne, rahva poolt kinnitatud “Rahval on kõrgeim otsustusõigus” ja see muudeti Pätsi poolt selliseks – “Rahvas on kõrgeima võimu kandja”. Päts võttis ära rahvalt otsustusõiguse.

Miks Pätsile on avatud hiiglaslik monument Tallinnas, Estonia teatri taha, Tammsaare pargi kõrvale?

Tuleb ära tunda veel paar põhipunkti:

  • Kõik volitused, mis ei ole põhiseaduses konkreetselt valitsusele antud, need on reserveeritud inimestele või kohalikule omavalitsusele.
  • Põhiseadus sätestab kolm võrdset valitsusharu ja nende loetletud volitused(seadusandlik haru, kohtuvõim, täidesaatev haru). Põhiseaduses sätestatud kontroll ja tasakaal on selleks, et vältida ühegi haru liiga võimsaks muutumist. See on võimude lahususe doktriin. Kui üks oks eksib, on teiste okste ülesanne see oks oma kohale tagasi panna.

Kui täitevorgan rikub võimude lahususe doktriini ja võtab vastu määruse, mis on vastuolus seaduse ja põhiseadusega, sellisel juhul peavad riigiametnikud läbi viima põhiseadusevastase määruse kontrolli.

Kui üks valitsusharu anastab teise(te) haru(de) võimu, tegemist on türanniat praktiseeriva
valitsusharuga. Tegemist on võimu anastamisega. Tuntud ka kui võimude lahususe rikkumine. Mõned nimetavad seda valitsuse liialdamiseks. Ükskõik millist silti te kasutate, see viib meid samasse kohta: põhiseadus on rünnaku all. Seetõttu peavad sellistes olukordades advokaadid esitama kohtuasjad täitevvõimude vastu.

See mudel ei ole aga jätkusuutlik. See tähendab, et me ei saa lihtsalt jätkata kohtuasjade esitamist. Kohtuasjad võtavad aega. Nad võtavad raha. Nad võtavad ressursse. Nad nõuavad, et advokaadid, kes on valmis vastuollu minema, võitleksid. Kohtuasjad ei ole kerged. Juristid on teinud oma tööd ka pro bono, mis tähendab, et teevad seda tasuta. Kuid ka see pole jätkusuutlik.

Riigiteenistujad peaksid ametisse astudes andma vande põhiseaduse järgimise eest. Küsige endalt: „Kas riigiteenistujad (avalikud teenistujad) järgivad põhiseadust? Või rikuvad nad minu õigusi ja vabadusi ning muudavad mu elu raskemaks ja vähem meeldivaks?”

Kuna algusest peale on olnud selge, et COVID-19 torkimine, vaktsiinipassid, isolatsioon, vangistus, maskid, autoritaarsus ja despotism ei peata millise tahes haiguse levikut, pole loogilist ega teaduslikku põhjust kehtestada biomeditsiiniline režiim, mis põhjustas ühiskonnas mõõtmatul hulgal lõhenemist ja kahju.

Kõigi inimeste hüvanguks on praegusel valitsusel aeg oma despootilistest kalduvustest lahti lasta. Sellest on peaaegu kolm aastat möödas. See on olnud kõigi jaoks kohutav kolm aastat. Kõik
kannatasid. Kõigilt võeti ära kõige elementaarsemad vabadused, kuni selleni, kuidas nad hingasid. Erandiks inimeste elude ülemaailmsest kontrollist ja mikrojuhtimisest olid poliitikud, kes tundsid, et nende endi diktaat neile ei kehti ja miljardärid, kes olid piisavalt rikkad ja võimsad, et kehtestada oma reegleid.

“On aeg lasta elanikkonnal taasühineda pärast seda, kui see on lõhestava ja vaenu tekitava retoorika ja hirmupropaganda tõttu lõhki rebitud. 2024 aastal peaks olema aeg, mil Eestimaa juhtimise võtab üle Eestimaa põlisrahvas – Rahva Võim.”

Artikli autorid Revo Jaansoo ja Veiko Huuse

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?