Kas sa oled näinud juuti ennast kritiseerimas?

See on harv juhus, kui juudid ennast kritiseerivad.

Mis on valesti rabi kriitilise hinnangu põhjenduses “juutide vigade” kohta?

Ta ei räägi maokontseptsioonist! Asi pole “Iisraeli rahva” usulistes tõekspidamistes, vaid inimese banaalses vajaduses oma kõht toiduga täita. Paljude sajandite jooksul ei olnud juutidel omariiklust, mistõttu nad kohanesid elama võõraid rahvaid järgides, mis aitas neil arendada ellujäämisoskusi.

Kapitalism on selliste inimeste jaoks muutunud soodsaks keskkonnaks nende enda heaolu kasvuks. Hutspa, gesheft, intressid, liigkasuvõtmine jne. – see on viis “rasva” kogumiseks oma “kõhule”, järjekordse juudipogrommi korral. Näljane inimene on sunnitud ellujäämiseks toitu varastama. Näljast on lihtne ära osta, andes talle toitu ja lastes tal süüa.

Sajanditevanune juutide “näljane” sündroom väljendub selliste ajalooliste sündmuste tähistamises nende elust, millest mullarahvastel oleks häbi mainida. Kapitalism tõi juutidele “küllastuse”. “Hajarahva” sajanditevanused ellujäämisoskused on vilja kandnud. Mao kontseptsioon – Turumajandus kapitalismis – inimtoodetud ressursside röövellik jaotamine, anna rohkem “toitu” neile, kellel on “teravamad kihvad ja küünised”.

Sellist röövellikku elupaika on võimalik muuta ainult evolutsiooni teel. Teha inimteadvuses revolutsioon, jättes kõrvale paljud maatriksdogmad, mis on inimkonda sajandeid raskelt koormanud.

Rääkisin neist siin eelmistes blogipostitustes oma maokontseptsiooni käsitlevas artiklis. Inimeste elu paremaks muutmise eelduseks on Idee! Ma levitan ideed luua inimeste elu juhtimine süsteemi kaudu – Rahva Võim! Riigielu juhtimine kõrgelt arenenud isiksuste poolt.

Kabali idee on juhtida inimkonda mao kontseptsiooni kaudu. Üheselt ütleb Terve Inimmeel, et ainult inimeste ühine loov sünergia toob positiivse tulemuse kõigile. Meid, rahvaid, on rohkem kui juute.

Rahva Võim on süsteem, kus enamus juhib oma elu, mitte vähemus! Rahvad – mullainimesed, kes on demokraatiasüsteemi loomise üleminekuetapil, peavad uurima mitte ainult juudiküsimust, vaid ka oma elu poliitilise kontrolli metoodikat. Visakem välja kõik minevikust pärit loomatarbijate stereotüübid – kulla, ehete, luksuse jne kultused, ja tohutul hulgal Loovat Energiat vabaneb tõeliseks Inimeseks saamiseks!

Вы когда-нибудь видели, чтобы еврей критиковал себя?

Редкий случай, когда евреи критикуют  себя. 

Что не так с обоснованием критического суждения раввина про   “еврейские  ошибки”?

Он не говорит про Желудочный Концепт!    Дело не в религиозных убеждениях “народа Израиля”, а в банальной потребности человека наполнить свой желудок пищей.  Многие века у евреев не было своей государственности, поэтому они приспосабливались  жить следи чужих народов, что способствовало им выработать навыки выживания. Капитализм для таких людей стал благоприятной средой для собственного роста благополучия.  Хуцпа, гешефт, лихва, ростовщичество и т.д.  – это способ накопления “жира” для  своего “желудка”, на  случай  очередного  еврейского погрома.    Голодный человек будет вынужден воровать еду, чтобы выжить. Голодного  человека легко купить, дав ему насытиться.  Многовековой еврейский “голодный ” синдром  выражен в праздновании  таких исторических событий из их жизни,  про которые народы – почвенники устыдились бы упоминать.   Капитализм принёс  евреям   “сытость”.  Многовековые  навыки выживания “рассеянного народа” дали свой результат.  Желудочный Концепт- Рыночная экономика  при капитализме – хищническом распределении произведённых  человеком ресурсов, дают больше “пищи” тем,  у кого “острее клыки и когти” . Изменить  такую хищническую среду   обитания можно только эволюционно.  Совершить революцию в человеческом сознании, отказавшись от многих матричных догм, тяжелым грузом давящих человечество веками.    О них я говорил здесь в своей статье про  Желудочный Концепт.   Предпосылкой к  изменению жизни людей в лучшую сторону является Идея!  Я распространяю Идею о создании  Управления Жизнью людей через Систему – Народовластие!  Управление жизнью государства Высокоразвитыми Личностями.   Идея Кагала – управлять  человечеством через Желудочный Концепт, монопольно,  Здравый  Человеческий Разум  говорит, что только общая  Созидательная Синергия людей   принесёт  всем  положительный результат.     Нас, народов – почвенников  больше, чем евреев.  Народовластие – это Система, в которой Большинство управляет своей жизнью, а не меньшинство! Народам – почвенникам, на переходном этапе к созданию Системы Народовластие  необходимо  изучить не только  Еврейский вопрос, но и методику  политического Управления своей жизнью. Выбросим  все  животные потребительские  стереотипы из прошлого – культы поклонения золоту, украшениям, роскоши и т.д.  и огромное количество Созидательной Энергии высвободится для реальной Человеческой  Жизни!

0 Jagamist