Kas valitsus võtab kasutusele toidukaardid

Eestis hakkab valitsus vaestele inimestele toidukaupade “kaarte” jagama. Suures poliitikas kirjaoskamatule inimesele on võimude selline humaanne suhtumine vaestesse igati tervitatav, aga kui vaadata sellist “Kuulmatu suuremeelsuse” külgetõmbejõudu Inimese – uudishimuliku meele – positsioonilt, siis läbi nn. suitsuekraani näete hõlpsalt kaardipettuste kavatsuste tõelist põhjust.

Kuulake blogija arvamust sel teemal ja kõigile saab selgeks, millist rolli mängib selles globaalses protsessis valitsus Eestis.


Ainus, mida blogija järeldustele lisada on oluline, on marksismi-leninismi dialektika vältimatu uurimine. Ilma riigielu juhtimise teadmisteta pole mõtet niisama piirdeid ja torne lõhkuda. Ajalooliselt on tõestatud, et kontseptuaalne jõud surub sellised mässud kergesti maha.
Olemasolevale kapitalistlikule Süsteemile on ainult ÜKS alternatiiv, mis “taaskäivitab” end valatud süsteemi!

Riigi elu juhtimine selle elanike poolt – Rahva võim! Ainult enamus peaks otseselt otsustama, millist riigipoliitikat Elus ellu viia!
RAHVAVÕIMU süsteem (mitte segi ajada demokraatiaga) on kõigi riigi elanike avatud, vaba osalemine otsuste tegemisel igal tasandil!

Ükski poliitilne erakond oma valimiskampaanias ei räägi Eesti Põhiseaduse muutmisest! Eesti riigi suveräänsuse ja ellujäämise saab luua Eesti Põhiseaduse muutmisega ja sinna tuleb tagasi panna: 1. Eesti kodanikul on kõrgeim otsustusõigus 2. Iga riigiametnikul ja valitsusliikmel on vastutus.

Правительство введет продуктовые карточки

В Эстонии, правительство собирается раздавать продуктовые карточки бедным людям. Для  безграмотного в Большой политике человека, такое гуманное отношение Власти к бедным слоям населения, только приветствуется, но если смотреть на такой аттракцион “Неслыханной щедрости” с позиции Человека – пытливого ума, то  через дымовую завесу  легко просматривается истинная причина  намерений карточных шулеров.  Послушайте  мнение блогера на эту тему и всем станет понятно, какую роль в этом глобальном процессе играет и правительство в Эстонии. 

         Единственное, что важно ещё добавить к выводам блогера – это  непременное изучение  диалектики марксизма –  ленинизма.  Без Знаний по управлению жизнью государства  просто так ломать заборы и вышки не имеет смысла. Исторически доказано, что такие бунты легко подавляются  Концептуальной Властью.  

      Альтернатива существующей  капиталистической  Системе, которая “перезагружает” сама себя в Кастовую, только ОДНА!    

          Управление Жизнью государства  самими  его жителями!  Только Большинство, напрямую,   должно решать, какую политику государства проводить в Жизнь!  

          Система  НАРОДОВЛАСТИЕ, (не путать с демоНкратией) –  это  открытое, свободное участие в принятии решений,  любого уровня, всеми  жителями государства!

Ни одна политическая партия в своей предвыборной кампании не говорит об изменении Конституции Эстонии! Суверенитет и выживание эстонского государства могут быть установлены путем внесения изменений в Конституцию Эстонии и должны быть возвращены в нее: 1. Гражданин Эстонии имеет высшее право принятия решений. 2. Каждое государственное должностное лицо и член правительства несет ответственность.

0 Jagamist