Kuidas killustatakse ühiskonda ja rahvuseid tühistatakse

NWO(New World Order) loomiseks on vaja, et kõik maailma rahvad – goyim, eriti vene rahvas, järgiksid juudi seadusi – Kabal(Habad) – Süvariik.
Kahekümne esimesel sajandil ei ole vaja tappa sadu goyime, et saavutada soovitud võim masside üle, piisab vaid telekanalite, kogu meedia ostmisest ja nende abiga tulevaste põlvkondade koolitamisest – kontrollitud orjad (David Rockefeller)

… goyim teevad kõik, mida me tahame: söövad kõike, mida TV ekraan maitsvaks nimetab, kasvatatakse nii, nagu neile öeldakse, kannavad sinistel ekraanidel vilkuvaid riideid, hääletavad, nagu tahad, üldiselt annavad oma raha ja teevad kõike, mida tahad, tänu nn televõimud. Kõik see on tingitud asjaolust, et televisiooni prügikasti abil vabastame nad tarbetutest mõtetest ja laseme neil mitte mõelda (Allen Dulles)

Kui televisiooni poleks olnud, oleksid slaavi goyimid meid ammu risti löönud, kuid reaalsuse asemel valisid nad illusioonid, sest nüüd pole me nende vaenlased, vaid heategijad, kes toidavad nende fantaasiaid.(Berl Lazari raamatust “Juudi Venemaa”)

Venemaal ja teistes riikides, kus venelased kompaktselt elavad, on zombi üks peamisi tööriistu venelaste vaenulike ideede juurutamiseks vene rahva teadvusesse ja rahvusliku eneseteadvuse õõnestamiseks. Seda tehakse nii avalikult kui ka pealtnäha süütute saadete ja filmide abil, mis toimivad alateadvuse tasandil. Järgmised on kõige levinumad mõjutüübid:

• “humoorikas” – otsene rahva mõnitamine, venelased on lollid;

• “Filosoofiline” – kutsuge vene keelt meeleparandusele (teiste rahvaste ees), alandlikkusele ja sõnakuulelikkusele.

• “kodumaised” jutusaated – kui seest kaevata, siis on iga [venelane] pervert, pätt ja loll;

• kulisside taga – kõik venelased – väikesed, väärtusetud, tühjad väikesed inimesed;

• “targad” jutusaated – vestlused maailmavaatelistel teemadel – see on tühi jutt, võimalus ennast näidata, tõsiselt võtavad ainult [vene] lollid;

• poliitiline – “meie” [venelaste] jaoks on kõik teistmoodi kui tavaliste inimeste jaoks;

• “ajalooline” – venelased – orjad, venelased – rahvaste vangivalvurid, vene barbarid – ajaloo viga (eriti alatud on ülekanded lähimineviku kohta);

• kurjategijad (neid on õigustamatult palju) – vaadake, kuidas nad kõik [venelased] on jõledused, kes ei vääri rahvatiitlit;

• rikkuvad tegevused – eeskuju, mida järgida, “teised võivad, aga mina olen hullem”, “selgub, et see on lubatud ja isegi telekas näidatud, aga ma arvasin…”;

• “Muusikaline” – hääletute (sageli homoseksuaalse orientatsiooniga) lauljate teadlikult ekraanile toomine, mis on kiiruga nn “Tähevabrikutes” koolitatud, pidurdades sellega Vene muusikakunsti arengut ja profaneerides, et laiendada läänelikku muusikat. (peamiselt inglise keeles).

On saateid, mis rahvuslikku poolt ei mõjuta, aga mõjuvad ka laastavalt:
• “tundmatu” – seotus müstikas ja ebausuga;

• Katastroofidest – pole midagi püsivat, me kõik sureme varsti, seega – sööge, jooge, olge rõõmsad. (Oh, me laulame, me tantsime ja surm tuleb – me sureme)

Как общество раздроблено, а нации упразднены

Для создания НМП  необходимо, чтобы все народы мира – гои, особенно – русский народ, подчинились   еврейским законам – Кагалу – Глубинному государству.  

В двадцать первом веке не нужно будет убивать сотни гоев, дабы заполучить желанную власть над массами, достаточно лишь купить телеканалы, все СМИ, и с их помощью воспитать будущие поколения управляемых рабов (Дэвид Рокфеллер)

…гои будут делать все что нам нужно: есть все то, что ящик будет называть вкусным, размножаться как вы им скажете, носить одежду мелькающую на голубых экранах, голосовать как вам будет угодно, вообщем, отдавать свои деньги и делать все что вы только захотите, благодаря так званным авторитетам телевидения. Все это благодаря тому, что с помощью телевизионного хлама, Мы избавим их от лишних мыслей и позволим им не думать (Аллен Даллес)

Если бы не было телевидения, славянские гои уже бы давно прозрев распяли Нас, но вместо реальности, они выбрали иллюзии, потому сейчас Мы им не враги, а благодетели подпитывающие их фантазии

(Из книги Берл Лазара «Еврейская Россия»)

В России и других странах, где компактно проживают русские,  зомбоящик является одним из основных орудий внедрения русоненавистнических идей в сознание Русского народа и подрыва национального самосознания. Это делается как в открытую, так и при помощи невинных на первый взгляд передач и фильмов, действующих на подсознательном уровне. Существуют следующие наиболее распространённые виды воздействия:

• «юмористические» — откровенное издевательство над народом, русские — дураки;

• «философские» — призывают Русских к покаянию (перед другим народами), к смирению и послушанию.

• «бытовые» ток-шоу — если покопаться внутри, то каждый [русский] — извращенец, подонок и дурак;

• закулисные — все русские — мелкие, никчёмные, пустые людишки;

• «умные» ток-шоу — разговоры на мировоззренческие вопросы — это пустословие, возможность повыпендриваться, всерьёз воспринимают только [русские] дураки;

• политические — всё у «нас» [русских] не так как у нормальных людей;

• «исторические» — русские — рабы, русские — тюремщики народов, русские варвары — ошибка истории (особенно гнусны передачи о недавнем прошлом);

• криминальные (их неоправданно огромное количество) — посмотрите какие все они [русские] — мерзость, не заслуживающая звания человеков;

• развращающие действия — пример для подражания, «другим можно, а я чем хуже», «оказывается это разрешено и даже по телевизору показывают, а я думал…»;

• «музыкальные» — намеренное вытаскивание на экран безголосых певичек и певцов (зачастую гомосексуальной ориентации), наскоро обученных на так называемых «Фабриках звезд», тем самым тормозя в развитии и профанируя русское музыкальное искусство с целью экспансии западного (в основном англоязычного).

Есть передачи, не затрагивающие национальную сторону, но также разрушительно воздействующие:

• «непознанное» — вовлечение в мистику и суеверия;

• о катастрофах — нет ничего прочного, все мы скоро погибнем, так что — ешь, пей, веселись. (эх петь будем, плясать будем, а смерть придёт – помирать будем)

0 Jagamist