Kuidas vabaneda abituse sündroomist

Miks tavainimesi mõjutab õpitud abituse sündroom?

Globalistid keeravad kruvisid aina enam kinni ja rahvas ainult oigab valust. Iseenesest omandas inimkond “abituse sündroomi” oma loomuliku päritolu tõttu kaua aega tagasi, võitluses “parema koha eest Päikese all”.

Nõrgad, kes kuuletuvad tugevate tahtele, programmeerisid oma teadvusesse saatuslikud dogmad põlvest põlve jäädes ise nõrgaks.

Inimene koosneb kahest “Minast” – loomsest komponendist ja Meelest. Mõistus areneb igas inimeses sedavõrd, et tema isiklikku Vabadust piirab õbitud abituse sündroom – ÕAS. Vähese tähtsusega inimese mõjule “loom-mina” kaudu on maokontseptsioon – inimese kui karjaimetaja loomasõltuvus vajadusest osaleda tema teadvuse sotsiaalses kohanemises olemasolevate elutingimustega!

Tingimused tekivad kitsas inimeste ringis – Maa nabade – “kiskjate” monopoliõiguse tulemusena dikteerida oma elureeglid “karjale” – suuremale osale elanikkonnast röövellike õiguste ja seaduste kaudu.

Lihtsamalt öeldes võib öelda, et kõik, sealhulgas kaasaegne kõige keerulisem maalaste elu juhtimise struktuur, mis on ehitatud Maa nabade poolt ja põhineb ühel banaalsel, kuid eluliselt tähtsal homo-sapiensi füsioloogilisel vajadusel täita oma elus kõht toiduga! Maa nabad on anastanud võimu peamise Inimese Mõistuse üle.

Kui palju lollusi inimesed oma isiklikus elus teevad – võhiklikud suures poliitikas. Asi pole mitte igaühe erinevas võimes targaks saada, vaid selles, et “kiskjate” väe ideoloogia keelab “karjal” targaks saada.

Et saada targaks enamuseks, on vaja võtta endasse üksainus mõte – idee. Idee juhtida oma elu iseseisvalt, ilma vahendajateta – parasiitideta! Ainult rahvas ise peaks reguleerima avalikke ja inimsuhteid oma riigis iga selle elaniku kõrgemaks hüvanguks!

Rahva Võim on riigi elanike enamuse inimlik elujuhtimine aga Demokraatia on röövelliku vähemuse võim võhikliku enamuse üle!

Idee – Rahva Võim – on ainus võimalik lahendus ellu jääda ja kogukondlikult elu korraldada.

Как избавиться от синдрома беспомощности

Почему простые люди  сильно подвержены влиянию  Синдрома Выученной Безпомощности.  Глобалисты всё сильнее закручивают гайки, а народ только стонет от боли.   Сам по себе “Синдром” приобретён человечеством  ещё давно, по причине его природного происхождения, в процессе борьбы “за лучшее место под Солнцем”. Слабые, подчиняясь воле сильных, из поколения в поколение впитывали своим  сознанием догмат о своей    участи оставаться слабыми. 

          .   Человек состоит из двух “Я” –   животная   составляющая и  Разум, Разум  развит у каждого человека настолько, насколько его личная Свобода  ограничена рамками Синдрома –  СВБ.   Немаловажное значение на влияние  человека через животное -Я, имеет и  Желудочный Концепт  –  животная   зависимость  человека, как стадного млекопитающего,   от  необходимости участия   в   социальной адаптации  своего Сознания  к  существующим   условиям жизни!  Условия  возникают в следствии   Монопольного Права узкого круга лиц – Пупов Земли – “хищников”, диктовать  свои  правила жизни “стаду” –  большинству  населения через  хищнические  Права и Законы.     Проще говоря,  вся, в том числе и  современная сложнейшая Структура Управления жизнью землян, которая  построена теми самыми  Пупами Земли, и  основывается  на   одной банальной, но жизненно необходимой,  физиологической потребности  гомо – сапиенс  наполнить  свой желудок пищей!   Пупы Земли узурпировали власть над  главным Человеческим – Я , Разумом.  Сколько глупостей  в личной жизни делают люди – невежды в Большой политике. Дело не в разной способности каждого стать умным, а в том, что Идеология Власти “Хищников” запрещает “стаду” стать умными. 

         Чтобы стать умным Большинством, необходимо принять за аксиому одну единственную Мысль – Идею.  Идею об Управлении своей Жизнью самостоятельно, без посредников, а тем более, в большинстве, являющихся  паразитами! Только сам Народ должен   регулировать  Общественные,   Человеческие отношения в своём государстве.на благо каждого его жителя!   

Народовластие  – это  Человеческое Управление Жизнью  Большинством  жителей государства,  а Демократия – это власть хищнического меньшинства над невежественным  большинством!

Идея – Власть Народа – это единственно возможное решение, чтобы выжить и организовать жизнь общины.

0 Jagamist