Küsimus, mille vastust tahab täna igaüks teada

See küsimus on: Kas hetkel käimasoleva maailma elukorraldust on võimalik muuta harmooniliseks?

Vastus: Ei ole võimalik muuta.

Miks pole võimalik muuta? Sellepärast, et käimasolev Maa eluprogramm on katseprogramm. Inimrass loodi-programmeeriti-unikaalse rassina, kes pidi saama hakkama kõigi teiste halbade olendrasside rünnakute ja häkkimistega, samuti inimrass pidi looma, hoidma, kaitsma ja arendama Maa eluprogrammi harmooniliseks koos teiste sõbralike olendrassidega.

Inimrass põrus oma ülesande täitmisel! Maa eluprogrammi tänasel kujul pole enam vaja.

Programmi saab lõpetada ja muuta selle alglooja. Maa eluprogrammi lõppeesmärk on välja filtreerida inimrassist olendid ehk inimolendid, kes on alglooja filtrite järgi võimelised ja suutelised looma harmoonilist elu ja nemad jätkavad elu ajaliinides – teistes eluprogrammides – kus on harmooniline elu. Tänases maailmas on sobilikke kandidaate ehk 0,1% või veel vähem.

Inimene on progammeeritav. Kõik inimesed on ühenduses inimrassi algloojaga ja maa eluprogrammiga. Alglooja otsustab programmi saatuse.

Maa eluprogramm ja maa ajaliin on “katselabor”. Hetkel on Maa eluprogramm jõudnud lõpusirgele, kust edasi on kaks varianti: 1. Väljavalitud jätkavad uues ajaliinis 2. Teised jäävad maa eluprogrammi ootama väljalülitamist.

0 Jagamist