Uue poliitilise eliidi valimine orjusest ei vabasta

Mis siis vabastab?

Seni, kuni maailmas tahavad rahvuseid juhtida juriidilised fiktsioonid-riigid-ja riikide põhikirjaks on “rahva” poolt kinnitatud Põhiseadus, siis ainult rahva poolt põhiseaduse muutmisega saab muuta ühiskondlikku elukorraldust Riigis.

Miks ühed ja samad näod on poliitikat tegemas? Midagi paremaks pole ka läinud.

Selle põhjuseks on see, et Eesti Põhiseadusest võttis K. Päts välja valitsusjuhtide ja ametnike vastutuse ja asendas algselt rahva poolt kinnitatud põhiseaduses lause “Rahval on kõrgeim otsustusõigus” lausega “Rahvas on kõrgeima võimu kandja”. See tähendab seda, et kes võimule korra saab, see “tagatubades” lepib kokku opositsiooniga edasised mängureeglid ja vahetavad võimu teatepulka nii, et hiired ja kassid oleksid söönud, aga rahvas muudkui kannab seda võimu ja orjab selle jaoks. Rahval pole otsustusõigust. Otsustusõigus on vaja tagasi saada rahva referendumiga.

Lisaks, Euroopa Liitu astudes, ei räägitud rahvale tõtt ja rahvas andis kergekäeliselt Eesti üle otsustamise Brüsselile. Täna on Eestis Euroopa Liidu Komisjon, mille juht on Siim Kallas ja tema jagab Brüsseli korraldusi oma tütrele Kaja Kallasele, kes need viib ka ellu. Vahet pole, kes on võimul, kas EKRE või Sotsid või Isamaa, nad peavad kuuletuma Siim Kallasele ehk Brüsselile seni, kuni Eesti on Euroopa Liidus. Kas Euroopa Liidu suured juhid hoolivad tegelikut ka igast rahvusest või on nad sinna näitlema pandud ja taskud raha täis topitud?

Kaja Kallas ütleb oma reklaamlauses “Eesti on kindlates kätes..”. NATO, ÜRO, WHO, Euroopa Liit, Maailmapank ja paljud teised eliitsed organisatsioonid on teinud lepingud, mille on allkirjastanud erinevatel aegadel Reformi, EKRE, Sotside, Roheliste, Isamaa, Keskerakonna poliitikud ja nad on andnud ära Eesti suveräänsuse ja vabaduse. Kelle kindlates kätes on Eestimaa? Hetkel pole need Eestlaste käed vaid Kabal-Habad grupeering, kes ei oska Eesti keeles ehk “tere” ka öelda:))

Kas te näete täna poliitikute reklaamides peale valetamiste ja ebatõenäoliste lubaduste selliseid lubadusi, mis tõesti loovad suveräänse ja vaba Eestimaa?

Eesti saab olla vaba ja suveräänne(ehk saab hakata ellu viima) ainult 3 tingimuse täitmisel:

  1. Eesti Põhiseaduse muudatus rahva referendumiga, kus Rahval on kõrgeim otsustusõigus ja iga ametnik vastutab
  2. Eesti tühistab kõik kokkulepped NATO, ÜRO, WHO, Euroopa Liiduga, sest need ei kaitse reaalselt Eesti rahvuse ellujäämist, tervist ja ei taga turvatunnet. (NATO ja liitlased on hävitanud üle 20 riigi majanduse, suveräänsuse ja rahvuse,….-Ukrainat ei suuda kaitsta NATO ja paljud muud näited)
  3. Eesti loob oma raha ja majandusmudeli, vajaduspõhise elukeskkonna, täielikult suveräänse ja isemajandava Eestimaa rahva juhtimisel – Rahva Võim.

Ilma nende kolme tingimuse täitmata, ei ole poliitilises võimumängus rollide vahetamisel mingit tulemust, on ainult süvenev kaos ja rahvuse/rahvusriigi häving.

Küsige oma lemmikpoliitikult, et miks tema valimisprogrammis pole neid punkte sees?

Kas minna poliitikuid valima?

Mõtle, kellele sa hääle annad ja kas see muudab midagi? Mina soovitan hääl anda iseendale. Mida see tähendab? Elu on energia ja elu looja juhib ja jälgib kõike. Täpselt sinna kuhu sa oma hääle ja energia annad, täpselt nii hakkab sinu elus asjad juhtuma. Paljud koolitajad räägivad, et elu on täpselt selline, kuhu sa paned oma fookuse – energia. Annad oma energia Kaja Kallasele, oled sa tema energiaväljas ja elad tema elu, annad sa hääle EKRE juhtidele Helmedele, oled sa nende energiaväljas ja juhtida, jne. Ükskõik kuhu sa oma energia annad, saad sealt vastu aga mida sa vastu saad……..? See sõltub inimesest kellega energiat vahetad. Et sa mitte mingil juhul ei eksiks ja vastu ei saaks ei tea mida…., siis anna palun seekord oma hääl iseendale ja hakka lõpuks elama oma elu nii nagu sina seda tahad.

Kui kuulate seda intervjuud, siis saate aru, et poliitilised valimised on tsirkus ja otsused on tehtud ära juba varem. See tsirkus kestab seni, kuni jätkub publikut, kes on nõus oma energiat ja raha andma etenduste jätkumiseks. Pange tähele, et kui midagi mängus juhtub, siis publikut ei päästa keegi. Näitlejad teavad varuväljapääsu….

Veiko Huuse ja Sulev Roosmaa intervjuu Eesti Põhiseadusest
Põhjalik analüüs Eesti poliitikast

Ainult rahva tahtega ja otsusega – luua vaba ja suveräänne Eestimaa – saame tõelised inimlikud muutused ellu kutsuda.

Mina tahan luua Vaba Eestimaa ja seda ka teen.

Veiko Huuse

0 Jagamist